Capelle aan den IJssel

Zelfbouw op De Mient

Herontwikkeling tot uniek woonwerkgebied

De Mient is een verouderd bedrijventerrein dat komende periode wordt herontwikkeld naar een uniek en levendig woonwerkgebied. Het noorden van het gebied wordt middels zelfbouw herontwikkeld. Om te zorgen voor variatie en dynamiek op deze unieke woon- en werkplek is het gebied welstandsvrij. Dat betekent dat er geen eisen gesteld worden aan vorm, kleur, detaillering en materiaalgebruik van de bebouwing. Wel zijn er spelregels afgesproken: “De tien van de Mient”. Deze spelregels zijn opgenomen in het gebiedspaspoort.

Eigenaren van bedrijven in het gebied proberen we te verleiden om ook tot herontwikkeling over te gaan. Bestaande bedrijvigheid kan in het gebied aanwezig blijven, maar de maximale milieucategorie wordt verlaagd van 3.1 naar 2. De Mient krijgt een betere uitstraling door een goede verbinding met omliggende woongebieden en door de aanwezige kwaliteiten - zoals groen en water - te versterken.

Voortgang

Alle zelfbouwkavels zijn verkocht. Op verschillende kavels zijn de laatste zelfbouwers bezig met het realiseren van hun droomwoning.

Nu de laatste woningen worden opgeleverd is gestart met het woonrijp maken van het gebied. Voor de kerst van 2020 wordt het gebied woonrijp opgeleverd.