Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Couwenhoekseweg

Wij investeren in uw wijk!

ophogen voet- en fietspad
vervangen brug
armaturen openbare verlichting vervangen

Om wateroverlast te verminderen, verhogen we de voet- en fietspaden aan de Couwenhoekseweg. Daarnaast verbreden we het fietspad en gaan we het groen herinrichten en vernieuwen.

Voortgang

Tot medio mei wordt er gewerkt aan het ophogen en verbreden van het fietspad, vervangen van het voetpad en één vissteiger.

Om de verbreding van een veilig fietspad tussen de Linie en Keerkring langs de Couwenhoekseweg mogelijk te maken, zijn de afgelopen tijd vier populieren gekapt. Inspectie bestempelde de bomen als risicobomen. Voor de kap van deze bomen is conform het gemeentelijk beleid vooraf melding gemaakt van de voorgenomen kap. De gekapte bomen compenseren we later in het project Couwenhoekse weg.

Conceptplan groen
Het conceptplan voor het groen aan de Couwenhoekse weg is besproken met omwonenden van de Couwenhoekse weg. Ondanks dat volgen we het bomenbeleid van Capelle en kappen we voorlopig geen bomen op deze plek. Mocht het plan concreter worden, dan bespreken we dit met de Capellenaar en de gemeenteraad.

Neem bij vragen over de werkzaamheden contact op met toezichthouder, dhr. C. de Groot (010-284 8146).

Meedenken over dit project?

Planning

voorbereiding en aanbesteding Uitvoering fietspad

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten