Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Alouette Erf

Wij investeren in uw wijk

In het Alouette Erf is de riolering in slechte staat en zijn er plaatselijk ernstige verzakkingen. Daarom zal de riolering worden vervangen en de straat opgehoogd. Over de verbetering van de inrichting van de buurt is overleg geweest met de bewoners. Deze verbetering houdt ook in het plaatsen van hogere lichtmasten, het vervangen van kapotte lichtmasten en het vervangen van de lampen door duurzame LED-verlichting in de openbare ruimte en de vervanging van planten. Hiermee krijgt de wijk een kwaliteitsimpuls.

Voortgang
Op 18 februari en en 11 maart hebben twee inloopavonden voor de bewoners plaatsgevonden in het Wijkcentrum Schollevaar. De avonden hadden een informeel karakter en zijn zeer goed bezocht. De definitieve tekeningen zijn inmiddels vastgesteld en toegevoegd onderaan deze pagina.

Inmiddels heeft ook de aanbesteding van het werk plaatsgevonden. Aannemersbedrijf AC de Groot uit Meerkerk is 6 januari jl. gestart met de uitvoering van het groot onderhoud . Om hinder zo veel mogelijk te beperken, wordt er in fases gewerkt. Meer informatie hierover vindt u in de bewonersbrief van 11 december 2019 die verderop op deze pagina te vinden is.

Planning

Voorbereiding Uitvoering werkzaamheden

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten