Capelle aan den IJssel

Renovatie gemaal Rivium

Ruimte voor de toekomst

Er zijn plannen om de huidige functie van de wijk Rivium deels te wijzigen van bedrijventerrein naar wonen. Het gaat om maximaal 10.000 extra inwoners. Daarnaast vindt uitbreiding van de wijk Fascinatio plaats. In de wijk Rivium staat een riooleindgemaal dat ervoor zorgt dat rioolwater naar afvalwaterzuiveringsinstallatie AWZI Kralingseveer wordt afgevoerd. Door de toename van inwoners, neemt het aanbod van afvalwater naar AWZI Kralingseveer toe. Ook is het gemaal aan het einde van zijn technische levensduur. Daarom zullen er diverse aanpassingen aan het gemaal worden gedaan.

Ten eerste zal de capaciteit voor het afvoeren van rioolwater vergroot worden. Ten tweede zal de aansluiting van het riool op het gemaal worden vergroot. De gemeente Capelle aan den IJssel gaat dit project in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard uitvoeren. De uitvoeringskosten zullen ruim € 800.000,- bedragen.

Voortgang
De werkzaamheden zijn aanbesteed. Van der Linden Pomptechniek uit ’s-Hertogenbosch heeft opdracht gekregen voor de uitvoering van de werkzaamheden en start in september 2019. Het streven is de werkzaamheden in juni 2020 gereed te hebben.

Planning

Uitvoeren werkzaamheden
Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten