Capelle aan den IJssel

Poortmolen

Een nieuwe woningbouwlocatie in de Molenbuurt

Aan de overzijde van het IJsselland Ziekenhuis staat een aantal psychiatrische klinieken van Parnassia Groep, een grote aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Parnassia Groep heeft de gemeente te kennen gegeven nieuwe ideeën te hebben voor het gebied, dat grenst aan de Poortmolen.

Initiatief

Parnassia Groep wil een deel van de zorg weghalen en de zorg concentreren op het zuidwestelijk deel van het gebied. Het noordoostelijk deel wil Parnassia Groep verkopen om woningbouw te laten ontwikkelen door een projectontwikkelaar. De situatie is weergegeven op onderstaande afbeelding.

Zorglocatie

Parnassia Groep heeft het voornemen om een ouderenkliniek te bouwen. Daarvoor moeten enkele bestaande klinieken gesloopt worden. De aanvraag om omgevingsvergunning voor de bouw van de ouderenkliniek is op 3 januari 2023 ingediend. De aanvraag wordt op 11 januari 2023 gepubliceerd. 
De ouderenkliniek telt vier bouwlagen en de totale hoogte zal 14,5 meter zijn. Het is de taak van Antes om aan te tonen dat de plannen binnen het geldende bestemmingsplan passen. De gemeente buigt zich over de aanvraag en zal besluiten of de omgevingsvergunning verleend kan worden

Woningbouwlocatie

De gemeente staat onder voorwaarden positief tegenover het bouwen van nieuwe woningen op deze locatie. Het geldende bestemmingsplan Schenkel-Noord staat de komst van woningbouw niet toe. Een vastgesteld gebiedspaspoort biedt de mogelijkheid om af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Gebiedspaspoort

Capelle aan den IJssel werkt continu aan een fijne leefomgeving voor en met haar bewoners. Daarom gaan we gezamenlijk met bewoners en maatschappelijke organisaties een ambitie opstellen voor de herontwikkeling van het gebied aan de Poortmolen. Ambities, die we nastreven, en spelregels voor de ontwikkelaar worden samengevoegd in een document, het zogenaamde gebiedspaspoort.

Participatieproces

De gemeente en Parnassia Groep trekken gezamenlijk op in het participatieproces. Het communicatie- en participatieplan (gedateerd 18 augustus 2022) vindt u onderaan deze pagina. We vinden het belangrijk om u vroegtijdig te betrekken. Het proces wordt begeleid door bureau De Wijde Blik, die ruime ervaring heeft op het gebied van participatie. Zoals u kunt lezen, bestaat het participatieproces uit diverse bijeenkomsten en verdiepingssessies. Ook kan men gedurende het hele traject vragen stellen en suggesties delen via doemee@capelleaandenijssel.nl.

Startbijeenkomst

De startbijeenkomst voor de Poortmolen vond plaats op 14 september 2022 in het IJsselland Ziekenhuis. De uitnodiging en de presentatie, die gegeven is door de gemeente en Antes tijdens het eerste gedeelte van de avond, vindt u onderaan deze pagina. Ook kunt u het verslag van de startbijeenkomst hieronder vinden. 

Eerste verdiepingssessie

De eerste verdiepingssessie vond plaats op 12 oktober 2022 in bijeenkomstruimte De Rode Vaas op het terrein van Parnassia Groep. Op de avond bleek er weinig animo om in dit stadium over de openbare ruimte te praten en wilden de deelnemers het vooral hebben over het aantal woningen, het type woningen, de bouwhoogte en de mogelijke plekken voor bebouwing die hoger is dan een eengezinswoning. Die onderwerpen hebben we dan ook met elkaar besproken. Het verslag van de eerste verdiepingssessie is terug te vinden onder 'Downloads'. We concludeerden met elkaar dat het goed zou zijn als tijdens de volgende verdiepingssessie niet alleen inbreng wordt opgehaald, maar dat ook kan worden teruggekoppeld wat er met de opbrengsten gedaan is. De stedenbouwkundige/landschapsontwerper gaat hier dan ook mee aan de slag. Hierdoor hebben we wat langer tijd nodig voor we weer bijeen komen. Wanneer we de volgende bijeenkomst wat later doen, is de kans ook groter dat de nodige verkeersonderzoeken klaar zijn.

Wilt u meedenken? Dat kan!

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten