Capelle aan den IJssel

Middengebied Florabuurt

Onderdeel van de Gebiedsvisie Florabuurt

Het gebied tussen de Schenkelse Dreef, Bongerd, Dotterlei en de Kralingseweg noemen we het middengebied. De gemeenteraad heeft op 20 april 2020 besloten dat dit middengebied helemaal wordt vernieuwd. Op de plek van het grasveld bouwen we een kindcentrum voor basisscholen Klim-Op en De Triangel, het kindcentrum Cocon van Pameijer, de naschoolse dagbehandeling van Pameijer, een gymzaal, regulier kinderopvang en het KinderLab. Op de plek waar de basisscholen nu staan bouwen we een gebouw waar zorg, welzijn en ontmoeting onder één dak komen. Dat doen we vooral om ontmoeting te stimuleren. Hierin kunnen functies als Pameijer Werkt, het Huis van de Wijk (met daaraan gekoppeld een plek voor jongeren als opvolger van ‘t Pleintje), Huisartsenpraktijk Schenkel en andere zorg- en welzijnsvoorzieningen een plek krijgen. Pameijer wil in dit gebouw zorg- en logeerwoningen voor haar cliënten realiseren. Door dichtbij elkaar gehuisvest te zijn kunnen ruimten gezamenlijk worden gebruikt en zijn de lijnen tussen organisaties kort. Boven de begane grond en eerste verdieping is ook ruimte voor huur- en koopappartementen. Dit zijn maximaal 56 sociale huurwoningen van Havensteder.

Tussen het kindcentrum en het gebouw voor zorg, welzijn en ontmoeting komt het buurtpark. Dit wordt dé ontmoetingsplek voor de Florabuurt. Het buurtpark is geschikt om te gebruiken voor de basisscholen als buitenruimte voor de bovenbouw, sporten, spelen en activiteiten die door bewoners worden georganiseerd zoals de Super Schenkel Dag en andere kleinschalige sociale en culturele activiteiten. Het nieuwe buurtpark wordt minimaal net zo groot als het huidige grasveld in het middengebied. De inrichting van het park bepalen we samen met buurtbewoners en partners. Voorop staat dat het een veilige en uitnodigende plek moet worden voor iedereen.

Aan de zuidkant van het middengebied is ruimte om woningen te bouwen. Samen met de woningen in het gebouw voor zorg, welzijn en ontmoeting mogen er maximaal 260 woningen worden gebouwd. Daarnaast mag Pameijer maximaal 36 logeer- en huisvestingsplekken voor haar cliënten realiseren.

Als er onvoldoende parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden zal het maximum van 260 woningen niet gehaald worden. Eis is uiteraard dat de nieuwe ontwikkelingen zelf, binnen het plangebied, voorzien in voldoende parkeerplaatsen.

Voor het Middengebied wordt een gebiedspaspoort opgesteld. Dit gebiedspaspoort vormt de kaders voor ontwikkelingen in het middengebied. Het concept gebiedspaspoort kun u onderaan deze pagina downloaden.

Doe mee!

Op 2 december 2020 heeft een digitale bijeenkomst plaatsgevonden over het concept gebiedspaspoort. Ook zijn de plannen gepresenteerd tijdens de vergadering van het WOP Schenkel op 28 januari 2021. Het verslag van 2 december 2020 en de presentatie van 28 januari 2021 staan onderaan deze pagina. Naar verwachting wordt het gebiedspaspoort begin april ter inzage gelegd.

Planning

Opstellen Gebiedspaspoort Middengebied Besluitvorming Gebiedspaspoort Middengebied

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Wesley Zwarts

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten