Capelle aan den IJssel

Middengebied Florabuurt

Onderdeel van de Gebiedsvisie Florabuurt

Het gebied tussen de Schenkelse Dreef, Bongerd, Dotterlei en de Kralingseweg noemen we het middengebied. Het gebiedspaspoort voor het middengebied met daarin de ambities en spelregels voor de nieuwbouw vindt u onderaan deze pagina. Het gebiedspaspoort is op 14 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Onderaan deze pagina kunt u het gebiedspaspoort downloaden.

Op de plek van het huidige grasveld bouwen we een kindcentrum voor basisscholen Klim-Op en De Triangel, het kindcentrum Cocon van Pameijer, de naschoolse dagbehandeling van Pameijer, een gymzaal, reguliere kinderopvang en het KinderLab. Op de plek waar de basisscholen nu staan, bouwen we een gebouw waar zorg, welzijn en ontmoeting onder één dak komen. Dat doen we vooral om ontmoeting te stimuleren. Hierin kunnen functies als Pameijer Werkt, het Huis van de Wijk (met daaraan gekoppeld een plek voor jongeren als opvolger van ‘t Pleintje), Huisartsenpraktijk Schenkel en andere zorg- en welzijnsvoorzieningen een plek krijgen. Ook wil Pameijer in dit gebouw zorg- en logeerwoningen voor haar cliënten realiseren. Door dichtbij elkaar gehuisvest te zijn, kunnen ruimten gezamenlijk worden gebruikt en zijn de lijnen tussen organisaties kort. Boven de begane grond en eerste verdieping is ook ruimte voor appartementen. Dit worden sociale huurwoningen van Havensteder. 

Tussen het kindcentrum en het gebouw voor zorg, welzijn en ontmoeting komt het nieuwe buurtpark. Dit wordt dé ontmoetingsplek voor de Florabuurt. Het buurtpark is geschikt om te gebruiken voor de basisscholen als buitenruimte voor de bovenbouw, sporten, spelen en activiteiten die door bewoners worden georganiseerd zoals de Super Schenkel Dag en andere kleinschalige sociale en culturele activiteiten. Het nieuwe buurtpark wordt minimaal net zo groot als het huidige grasveld in het middengebied. De inrichting van het park bepalen we samen met buurtbewoners en partners. Voorop staat dat het een veilige en uitnodigende plek moet worden voor iedereen.

Aan de zuidkant van het middengebied is ruimte om woningen te bouwen. Er komen maximaal 264 nieuwe woningen in de Florabuurt: 56 sociale huurwoningen, 36 zorggerelateerde woonplekken voor Pameijer en 172 vooral betaalbare woningen voor huishoudens met een gemiddeld inkomen, zoals leraren, politieagenten en verpleegkundigen.

Update januari 2023

Op dit moment zijn wij hard bezig met de voorbereidingen en uitwerking van het middengebied. Bedoeling is om te starten met het kindcentrum en aansluitend het middenblok en het zuidblok (de woningbouw langs de Kralingseweg) te realiseren. Voordat wij met de realisatie kunnen starten zal de bestemming van het middengebied moeten wijzigen. Deze planologische procedure staat gepland voor dit jaar (2023).

Gebiedsvisie Florabuurt

Voor een aantal andere ontwikkelingen in de Florabuurt zijn ook plannen gemaakt. Deze plannen staan in de Gebiedsvisie Florabuurt.

Doe mee!

Wij nodigen alle bewoners van de Florabuurt uit om mee te denken over de uitvoering van de plannen. Wilt u meedoen of heeft u vragen? Mail dan naar doemee@capelleaandenijssel.nl.

Planning

Opstellen Gebiedspaspoort Middengebied Besluitvorming Gebiedspaspoort Middengebied Uitvoering gebiedspaspoort middengebied

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten