Capelle aan den IJssel

Kerklaan 450 (ING)

Wonen in het centrum

Aan de Kerklaan staat op dit moment het kantoorgebouw van de ING. De eigenaar en tevens projectontwikkelaar is van plan om dit pand te slopen en een appartementencomplex te realiseren. Een studie naar het transformeren van het pand (van werken naar wonen) toont aan dat het bouwkundig gezien zeer lastig is om woningen te realiseren in het bestaande pand. Om deze reden gaat de voorkeur van de eigenaar uit naar sloop/nieuwbouw.

Er wordt gedacht aan zo'n 120 tot 140 appartementen met op de begane grond ruimte voor grondgebonden woningen en (semi) publieke voorzieningen in de plint aan de Kerklaan zijde. Om te zorgen voor een goede bereikbaarheid van het complex én het centrum van Capelle worden de mogelijkheden voor een mobiliteitshub onderzocht. Dit een plek waar verschillende soorten verkeer samen komen.

Na een eerste gesprek met omwonenden starten we met het opstellen van een Kavelpaspoort. In dit paspoort komen de kaders en randvoorwaarden voor de herontwikkeling te staan.