Capelle aan den IJssel

Hoek Capelseweg Bermweg

Herontwikkeling op de hoek Capelseweg Bermweg

Met de herontwikkeling van de hoek van de Capelseweg en Bermweg gaat Mahler Vastgoed Ontwikkeling 38 woningen realiseren. In het gebied komen diverse soorten woningen. De hoek verandert in positieve en kwalitatieve zin en krijgt daarmee een grote opwaardering.

De hoek Capelseweg en Bermweg ligt aan één van de belangrijke ontsluitingswegen van Capelle, dicht bij het Schollebos, winkels en andere voorzieningen. De kruising Capelseweg-Bermweg is een druk verkeerspunt. De uitstraling van het kruispunt is nu niet aantrekkelijk. De herontwikkeling van de locatie geeft een kans voor een kwaliteitsimpuls.

MVO kiest voor appartementen in het betaalbare segment voor starters en/of senioren. Ook komen er kleinschalige grondgebonden woningen voor startende gezinnen, senioren en emptynesters (vitale senioren van wie de kinderen niet meer thuis wonen). De nieuwbouw vormt een passende overgang naar de bebouwing in de omgeving. De ontsluiting komt op de Bermweg, zo ver mogelijk van de kruising.

Gebiedspaspoort 1.0

Op 19 december 2016 heeft de gemeenteraad het Koersdocument Gebiedsvisie Landelijk Capelle vastgesteld. Dit document was de denkrichting voor het uitwerken van de gebiedsvisie en de gebiedspaspoorten voor de ontwikkellocaties Oeverrijk, ’s-Gravenweteringpark en Capelseweg/Bermweg. Begin 2017 startte het uitwerken van de concept gebiedsvisie en het uitwerkingsprogramma. Op 13 november 2017 heeft de gemeenteraad het gebiedspaspoort 1.0 vastgesteld.

Vaststelling Gebiedspaspoort Capelseweg Bermweg 1.1

Na veel interactieve bijeenkomsten met onder meer inwoners heeft de gemeenteraad op 15 maart 2021 het Gebiedspaspoort 1.1 vastgesteld. Tegelijk heeft de raad unaniem een motie aangenomen. In de motie vraagt de raad het college om met de zittende ondernemers op de locatie in gesprek te gaan om een oplossing te zoeken voor het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten. De bedoeling is om het gebied B1 t/m B6 integraal te ontwikkelen en aan de eerder geuite bezwaren van omwonenden tegemoet te koen. Daarnaast gaat de initiatiefnemer de omwonenden bij de uitwerking van het bouwplan en de herinrichting van B6, als dit aan de orde is, betrekken.

Projectontwikkelaar Mahler Vastgoed heeft op 2 augustus 2021 de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend.

Meer informatie

Kijk ook op de voorloopwebsite wonen als een boss van Mahler Vastgoed Ontwikkeling. Op deze site kunt u uw belangstelling aangeven voor een woning. Ook staan daar contactgegevens van Mahler Vastgoed Ontwikkeling.
Deze site wordt nog omgebouwd tot een volwaardige projectenwebsite.

Planning

Vaststellen gebiedspaspoort Intentieovereenkomst Anterieure overeenkomst Gebiedspaspoort 1.1 (inclusief achterterrein)

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws