Capelle aan den IJssel

Hoek Capelseweg Bermweg

Herontwikkeling op de hoek Capelseweg Bermweg

Op deze locatie op de hoek van de Capelseweg en Bermweg komt een herontwikkeling waarbij in totaal ca. 37 woningen gerealiseerd worden.

Het gaat hierbij om een diversiteit aan woningtypes die deze hoek een kwaliteitsimpuls geeft.

De hoek op de Capelseweg en Bermweg ligt aan één van de meest belangrijke ontsluitingswegen van Capelle, dicht bij het Schollebos, winkels en andere voorzieningen. De kruising Capelseweg/ Bermweg is een druk verkeerspunt en de uitstraling van het kruispunt is op dit moment niet aantrekkelijk. De herontwikkeling van deze locatie biedt een kans om een kwaliteitsimpuls te geven aan deze hoek.

Op de locatie worden appartementen (met een hoogte van circa 3 à 4 lagen) voor de starters en/of senioren gerealiseerd en kleinschalige grondgebonden woningen voor startende gezinnen, senioren en emptynesters (vitale senioren van wie de kinderen uit huis zijn gegaan). De nieuwbouw vormt een passende overgang naar de omliggende bebouwing en krijgt een inrit op de Bermweg, die zo ver mogelijk van de kruising af wordt gesitueerd.

Doe mee
In 2017 is met omwonenden van de locatie op diverse momenten gesproken over hun aandachtspunten en suggesties voor de toekomstige herontwikkeling. Tijdens de inloopavond op 31 oktober worden de plannen voor de locatie gepresenteerd en zal het vervolgtraject worden toegelicht. Tot dit vervolgtraject hoort een bewonersavond in juni. Hiervoor worden tegen de tijd uitnodigingen voor verzonden. 

Gebiedspaspoort
Op 19 december 2016 is het Koersdocument gebiedsvisie Landelijk Capelle vastgesteld door de raad, als denkrichting voor het uitwerken van de gebiedsvisie en de gebiedspaspoorten voor de ontwikkellocaties Oeverrijk, ’s-Gravenweteringpark en Capelseweg/Bermweg. Begin 2017 is gestart met het uitwerken van de concept gebiedsvisie en het uitwerkingsprogramma. Op 13 november 2017 is het gebiedspaspoort door de gemeenteraad vastgesteld.

Het oorspronkelijke gebiedspaspoort had als uitgangspunt om het zogenaamde voorterrein van de projectlocatie te ontwikkelen. Inmiddels zijn twee kavels van het terrein aan de achterzijde in handen van een nieuwe eigenaar. Dit biedt de kans om het plangebied uit te breiden en het gehele terrein een kwaliteitsimpuls te geven. Dat heeft geleid tot een aantal aanvullingen en een aantal wijzigingen. Het vernieuwde gebiedspaspoort is nu in procedure. Binnenkort worden de uitnodigingen voor de nieuwe bewonersavond gestuurd en is er mogelijkheid tot inspraak. 

Voortgang
Na de vaststelling van het gebiedspaspoort zijn de benodigde onderzoeken, zoals flora- en fauna, asbest- en bodemonderzoek uitgevoerd. Deze zijn benodigd voor de verkoop van een terrein. Inmiddels is er een intentie-overeenkomst afgesloten met ontwikkelaar Mahler Vastgoed uit Rotterdam. Deze ontwikkelaar heeft een grondpositie op het naastgelegen terrein. Dit biedt de mogelijkheid om tot een totaalplan te komen voor zowel het voor- als achterterrein. Afgelopen periode hebben gesprekken tussen gemeente en MVO geleid tot een conceptplan. 

Informatieavond

Om omwonenden mee te nemen in het proces hebben wij dit conceptplan op 31 oktober aan de omwonenden gepresenteerd. Hierop is door een aantal omwonenden gereageerd. In juli vindt een nieuwe bewonersavond plaats, de uitnodigingen worden hiervoor nog verstuurd. 

Vervolg

Aangezien het plan wel past binnen de ambities van het gebiedspaspoort maar nog niet binnen de spelregels ervan zijn we nog in gesprek met de ontwikkelaar. We nemen de opmerkingen van omwonenden hierin mee. 

Om de ontwikkelaar de gelegenheid te geven aanpassingen te doen is de intentieovereenkomst verlengd tot 1 november 2020. 

Er wordt een nieuw gebiedspaspoort opgesteld met behoud van de ambities, maar waarin ook de spelregels voor het achterterrein worden meegenomen. Dit gebiedspaspoort kan naar verwachting in december door de raad worden vastgesteld. Zodra het plan voldoet aan de door de gemeente gestelde voorwaarden kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen.

De bewoners worden op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.

Consultatie omwonenden 8 juli

Op 8 juli houden wij van 19.30 u tot 21.00 u een digitale bijeenkomst waarin wij het vernieuwde concept gebiedspaspoort toelichten. Hiervoor zijn de omwonenden hebben uitgenodigd.

Wilt u deelnemen aan deze digitale bijeenkomst? Meld u dan (uiterlijk woensdag 1 juli) aan door een e-mail te sturen naar doemee@capelleaandenijssel.nl. Vermeld daarbij in het onderwerp de tekst “Digitale bijeenkomst Capelseweg/Bermweg’’. U ontvangt dan een aantal dagen van tevoren een e-mail met daarin instructies om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst.

Planning

Vaststellen gebiedspaspoort Intentieovereenkomst Verlenging intentieovereenkomst Gebiedspaspoort 2.0 (inclusief achterterrein)

Downloads

Meer weten over dit project?