Capelle aan den IJssel

Hoek Capelseweg Bermweg

Herontwikkeling op de hoek Capelseweg Bermweg

Met de herontwikkeling van de hoek van de Capelseweg en Bermweg gaat Mahler Vastgoed Ontwikkeling 38 woningen realiseren. In het gebied komen diverse soorten woningen. De hoek verandert in positieve en kwalitatieve zin en krijgt daarmee een grote opwaardering.

De hoek Capelseweg en Bermweg ligt aan één van de belangrijke ontsluitingswegen van Capelle, dicht bij het Schollebos, winkels en andere voorzieningen. De kruising Capelseweg-Bermweg is een druk verkeerspunt. De uitstraling van het kruispunt is nu niet aantrekkelijk. De herontwikkeling van de locatie geeft een kans voor een kwaliteitsimpuls.

MVO kiest voor appartementen in het betaalbare segment voor starters en/of senioren. Ook komen er kleinschalige grondgebonden woningen voor startende gezinnen, senioren en emptynesters (vitale senioren van wie de kinderen niet meer thuis wonen). De nieuwbouw vormt een passende overgang naar de bebouwing in de omgeving. De ontsluiting komt op de Bermweg, zo ver mogelijk van de kruising.

Vaststelling Gebiedspaspoort Capelseweg Bermweg 1.1
Op 13 november 2017 heeft de gemeenteraad het gebiedspaspoort 1.0 vastgesteld. Na veel interactieve bijeenkomsten met onder meer inwoners heeft de gemeenteraad op 15 maart 2021 het Gebiedspaspoort 1.1 vastgesteld. In het gebiedspaspoort zijn ambities en spelregels opgesteld voor het gebied. Het gebied wordt onderverdeeld in B1 t/m B6. 

Tegelijk heeft de raad unaniem een motie aangenomen. In de motie vraagt de raad het college om met de zittende ondernemers op de locatie in gesprek te gaan om een oplossing te zoeken voor het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten. De bedoeling is om het gebied B1 t/m B6 integraal te ontwikkelen en aan de eerder geuite bezwaren van omwonenden tegemoet te komen. Daarnaast gaat de initiatiefnemer de omwonenden bij de uitwerking van het bouwplan en de herinrichting van B6, als dit aan de orde is, betrekken.

Aanvraag omgevingsvergunning B1 t/m B5
Op 2 augustus 2021 heeft ontwikkelaar MVO de omgevingsvergunning ingediend. Zodra de vergunning behandeld is, geeft het college een ontwerpbeschikking op de omgevingsvergunning af. Dit gebeurt naar verwachting in januari 2022.

Onderdeel van de aanvraag is een advies van het Q-team. Het Q-team beoordeelt of de bouwplannen qua verschijningsvorm passen in de omgeving. Op basis van dit advies zijn minimale aanvullingen op het ontwerp gedaan; meer verfijning en detaillering in de gevel, toevoeging van parkeerplaatsen aan de ontsluitingsweg en een aanpassing van de kapvorm van het appartementengebouw. 

Ontwerp omgevingsvergunning B1 t/m B5 ter inzage

De ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden geluid zijn op 25 januari 2022 vastgesteld door het college van B&W. Deze besluiten liggen samen met de watervergunning van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vanaf 27 januari 2022 tot en met 9 maart 2022 ter inzage. De stukken kunt u inzien op ruimtelijkeplannen.nl en onderaan deze pagina. 

Binnen de bovengenoemde termijn van zes weken kan:

• iedereen zijn of haar zienswijze omtrent het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en/of het Ontwerpbesluit hogere waarden geluid indienen bij het college van burgemeester en wethouders;
• iedereen zijn of haar zienswijze omtrent de ontwerpvergunning van het HHSK indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel en/of bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard.

U kunt een zienswijze bij de gemeente indienen door:

1. Het contactformulier op www.capelleaandenijssel.nl in te vullen (vindplaats via de bekendmaking van woensdag 26 januari 2022) onder vermelding van: project ‘Capelseweg/Bermweg’.
2. Het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel onder vermelding van: project ‘Capelseweg/Bermweg’.
3. Het mondeling geven van een zienswijze. Hiervoor neemt u vanaf donderdag 27 januari contact op met mevrouw I. Confurius, telefoonnummer 010 – 284 8253, e-mail i.confurius@capelleaandenijssel.nl

U kunt een zienswijze op de ontwerpwatervergunning bij het Hoogheemraadschap indienen door:

1. Een brief te sturen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam.
2. Uw schriftelijke zienswijze per e-mail te versturen naar vergunningen@hhsk.nl.
3. Het mondeling geven van een zienswijze. Hiervoor neemt u contact op via telefoonnummer 010 - 45 37 300.

Schinkelsveen
Het plan waarvoor de vergunning is ingediend omvat 38 koopwoningen, waarvan 16 eengezinswoningen, 4 twee-onder-een-kapwoningen, 17 appartementen en 1 vrijstaande woning. Naar verwachting zal MVO in januari 2022 de verkoop starten onder de naam ‘Boss’, verwijzend naar de ligging aan het Schollebos.

Voor de ontsluitingsweg in het nieuwe buurtje is al een straatnaam door het college vastgesteld: Schinkelsveen. De naam is ontleend aan het buurtschap dat ooit in dit gebied heeft bestaan.

Achterterrein B6
Zowel de gemeente als MVO zijn in gesprek met de ondernemers op het achterterrein (B6). Een eventuele uitplaatsing van de bedrijvigheid is een optie. Er zal eerst een geschikte locatie in beeld moeten komen. Zodra deze gevonden wordt en er een akkoord is met de ondernemers, dan is dit terrein ook beschikbaar voor woningbouw. Mocht dit niet lukken dan blijven de bedrijven op deze locatie, waarvan de bestemming op dit moment gemengd is. 

Meer informatie

Kijk ook op de voorloopwebsite wonen als een boss van Mahler Vastgoed Ontwikkeling. Op deze site kunt u uw belangstelling aangeven voor een woning. Ook staan daar contactgegevens van Mahler Vastgoed Ontwikkeling. Deze site wordt nog omgebouwd tot een volwaardige projectenwebsite.

Planning

Vaststellen gebiedspaspoort Intentieovereenkomst Anterieure overeenkomst Gebiedspaspoort 1.1 (inclusief achterterrein)

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws