Capelle aan den IJssel

Herontwikkeling woonzorgcentrum d'Amandelhof

Modern wonen en zorgverlening in het Amandelpark

Het huidige woonzorgcentrum d’ Amandelhof dateert uit 1974 en moest nodig vernieuwd worden om zorg te kunnen verlenen volgens de eisen en wensen van deze tijd. Het Amandelpark is eveneens aan een vernieuwing toe. Eigenaar van d’ Amandelhof, Cedrah, en de gemeente hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk tot een nieuwe invulling van deze locatie te komen. Een modern woonzorgcentrum in een nieuwe groene omgeving.

Er komen in totaal drie nieuwe gebouwen (gebouw A+B+C). De gebouwen worden vanwege de tijdelijke huisvesting en verhuizingen niet in één keer gebouwd. Eerst zal gebouw A worden gerealiseerd en vervolgens gebouw B en C gezamenlijk (B en C kunnen ook afzonderlijk van elkaar gebouwd worden). Gebouw A is het zorggebouw. Gebouw B wordt voorzien van sociale huurwoningen met zorg aan huis. Gebouw C wordt voorzien van duurdere huur- en koopwoningen (ook hier kan door Cedrah zorg geleverd worden). Onder gebouw C wordt een parkeerkelder aangebracht. De gebouwen staan door middel van een loopbrug met elkaar in verbinding en op de begane grond van gebouw B is een restaurant/brasserie aanwezig. Het eigen terrein (tuin) van Cedrah sluit aan de achterzijde aan op een park van de gemeente, welke volledig opnieuw wordt ingericht.

Doe mee
Er is voor dit gebied een eerste participatieronde geweest waarin Capellenaren hun idee over de nieuwbouw en het park hebben kunnen inbrengen. Nu de volumes van de verschillende bouwdelen van het verzorgingscentrum bekend zijn, kan een eerste gebiedspaspoort voor deze locatie worden opgesteld. Dit concept wordt vrijgegeven voor de inspraak, waarna het aan het bestuur wordt aangeboden ter vaststelling.

Voortgang
Op 25 september 2017 heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel unaniem het gebiedspaspoort Amandelpark vastgesteld. Unaniem, maar niet geheel onomstreden. De hoogte van gebouw C leidde tot bezwaren van bewoners uit de Scandinavische Buurt. De eigenaar van d' Amandelhof, zorginstelling Cedrah, was op deze avond aanwezig en heeft ook kennis kunnen nemen van deze bezwaren. Drie partijen hebben een voorstel ingediend voor de nieuwbouw op deze locatie. Begin 2018 heeft Cedrah, samen met de gemeente, een keuze gemaakt uit de verschillende voorstellen.

Het eerste deel van de sloop van het bestaande pand is voltooid. Op 2 december 2019 is de eerste paal voor het nieuwe verzorgingshuis geslagen. Hiermee is de eerste stap naar een nieuwe woon-zorgomgeving gezet.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de tijdelijke huisvesting voor een deel van de cliënten van d' Amandelhof. Deze is voorzien in de directe nabijheid van het verzorgingscentrum. Zodra de plannen zijn uitgewerkt informeren wij de omgeving hier over.

Voor gebouw C, woongebouw aan de oostzijde, moet nog een omgevingsvergunning worden ingediend en een ruimtelijke procedure om de bebouwing mogelijk te maken worden doorlopen. De aanvraag hiervoor verwachten wij na de zomervakantie van 2020.

Bekijk via deze link een filmpje van het bouwterrein.