Capelle aan den IJssel

Herontwikkeling woonzorgcentrum d'Amandelhof

Modern wonen en zorgverlening in het Amandelpark

Het huidige woonzorgcentrum d’ Amandelhof dateert uit 1974 en moest nodig vernieuwd worden om zorg te kunnen verlenen volgens de eisen en wensen van deze tijd. Het Amandelpark is eveneens aan een vernieuwing toe. Eigenaar van d’ Amandelhof, Cedrah, en de gemeente hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk tot een nieuwe invulling van deze locatie te komen. Een modern woonzorgcentrum in een nieuwe groene omgeving.

Er komen in totaal drie nieuwe gebouwen (gebouw A+B+C). De gebouwen worden vanwege de tijdelijke huisvesting en verhuizingen niet in één keer gebouwd. Eerst zal gebouw A worden gerealiseerd en vervolgens gebouw B en C . Gebouw A is het zorggebouw. Gebouw B wordt voorzien van sociale huurwoningen met zorg aan huis. Gebouw C wordt voorzien van duurdere huur- en koopwoningen (ook hier kan door Cedrah zorg geleverd worden). Onder gebouw C wordt een parkeerkelder aangebracht. De gebouwen staan door middel van een loopbrug met elkaar in verbinding en op de begane grond van gebouw B is een restaurant/brasserie aanwezig. Het eigen terrein (tuin) van Cedrah sluit aan de achterzijde aan op een park van de gemeente, welke volledig opnieuw wordt ingericht.

Doe mee
Er is voor dit gebied een eerste participatieronde geweest waarin Capellenaren hun idee over de nieuwbouw en het park hebben kunnen inbrengen. Voor de volumes van de verschillende bouwdelen is een gebiedspaspoort gemaakt. Dit concept is vrijgegeven voor de inspraak, waarna het op 25 september 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad. Unaniem, maar niet geheel onomstreden. De hoogte van gebouw C leidde tot bezwaren van bewoners uit de Scandinavische Buurt. De eigenaar van d' Amandelhof, zorginstelling Cedrah, was op deze avond aanwezig en heeft ook kennis kunnen nemen van deze bezwaren. Drie partijen hebben een voorstel ingediend voor de nieuwbouw op deze locatie. Begin 2018 heeft Cedrah, samen met de gemeente, een keuze gemaakt uit de verschillende voorstellen.

Digitale informatiebijeenkomst 17 november 2020

Op 17 november 2020 heeft een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Onderaan deze pagina vindt u de uitnodiging, de presentatie die is gehouden én het verslag met daarin de Nota van Beantwoording. 

Voortgang

Op 2 december 2019 is de eerste paal voor het nieuwe verzorgingshuis geslagen. Hiermee is de eerste stap naar een nieuwe woon-zorgomgeving gezet. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de afbouw van gebouw A 'Waterhove'. Eind februari 2021 heeft de oplevering van gebouw A plaatsgevonden. Sinds december 2020 is er ook gewerkt aan de opbouw van de tijdelijke woningen, die de naam ‘Tussenhof’ hebben gekregen. De tijdelijke zorgstudio's hebben een verbinding met gebouw A. Tot gebouw B 'Bloesemhove' klaar is, zal de tijdelijke huisvesting nodig zijn. Met alle bewoners vinden er gesprekken plaats om dit zo goed mogelijk te begeleiden. Naar verwachting zal gebouw B 'Bloesemhove' in februari 2023 opgeleverd worden.

Bekijk via deze link een filmpje van het bouwterrein. 

Indien u vragen heeft kunt u deze stellen via doemee@capelleaandenijssel.nl.