Capelle aan den IJssel

Herontwikkeling 's-Gravenweteringpark naar woonbuurt IJsselpark

Gevarieerd wonen in het slagenlandschap

Het IJsselcollege is eind 2016 verhuisd van de Kanaalweg naar een nieuwe locatie. Het schoolgebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor een dorpse woonbuurt met 60 woningen: vrijstaande woningen, twee onder één kappers, rijwoningen en appartementen. BEMOG projektontwikkeling is geselecteerd om deze nieuwe woningen op de locatie ‘s-Gravenweteringpark te gaan realiseren.

Puinbreker

Vanaf maandag 2 tot en met vrijdag 13 november is op werkdagen een mobiele puinbreker in gebruik op het bouwterrein, op de locatie van het gesloopte IJsselcollege. Dit zal geluidsoverlast geven. De puinbreker mag tussen 7.00 uur en 16.00 uur in bedrijf zijn. 

Wonen in IJsselpark

BEMOG projektontwikkeling ontwikkelt een nieuw groen woonplan met een grote variatie aan appartementen, geschakelde woningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande villa’s. De nieuwe energieneutrale woningen maken optimaal gebruik van de zon en voldoen aan de nieuwste voorwaarden voor duurzaam wonen én bouwen.

In de waterrijke buurt worden de oorspronkelijke sloten zoveel mogelijk teruggebracht. Het regenwater wordt opgevangen en teruggebracht in de natuur. Daarnaast worden materialen van het voormalige schoolgebouw hergebruikt in de nieuwbouw of de openbare ruimte. Met een nieuw te realiseren toegangsweg vanaf de Kanaalweg wordt de woonbuurt bereikbaar. Het bestaande fietspad naast de golfbaan blijft vrij liggen in het groen.

Doe mee

De komende maanden werkt BEMOG Projektontwikkeling het bouwplan verder uit tot een definitief ontwerp. Hierover gaan zij in gesprek met omwonenden en belangstellenden. Heeft u interesse in het project? Meld u zich dan aan via de website www.ijsselpark.nl

Voortgang

Gebiedspaspoort
Op 13 november 2017 is een gebiedspaspoort door de gemeenteraad vastgesteld, waarin de ambities en spelregels voor de herontwikkeling van locatie 's-Gravenweteringpark zijn beschreven. Dit gebiedspaspoort kunt u onderaan deze pagina downloaden. 

Sloop panden Kanaalweg 44, 46, 48 en 50
De panden aan de Kanaalweg 44, 46, 48 en 50 zijn in het voorjaar van 2019 gesloopt. Een deel van dat terrein is ingericht als tijdelijk openbaar parkeerterrein. Het parkeerterrein kan gebruikt worden tot het moment dat de bouw van de nieuwe woningen start. Op een ander deel van het terrein zijn saneringswerkzaamheden uitgevoerd, zodat deze grond geschikt is voor de nieuwbouw.

Contract ontwikkelaar
Op 5 juni 2019 hebben de gemeente Capelle aan den IJssel en BEMOG Projektontwikkeling de handtekeningen gezet onder het contract voor de herontwikkeling van ’s-Gravenweteringpark in Capelle. Als alles volgens planning verloopt start de verkoop van de woningen voor de zomer van 2020. Begin 2021 start de bouw, zodat de nieuwe woonbuurt voor het einde van 2022 helemaal klaar is.

Sloop voormalig IJsselcollege (Kanaalweg 52A)
De sloop van het voormalig schoolgebouw start in oktober 2019. Het moment van sloop is zodanig gekozen dat beschermde diersoorten, die gedurende het jaar in de omgeving van het gebouw zijn, niet verstoord worden. Het gaat hier om broedende vogels op en om het gebouw en vleermuizen in het gebouw. Ook zijn er alternatieve verblijfplaatsen voor vleermuizen in de vorm van nestkasten geplaatst. Voor het slopen van de (originele) verblijfplaats van vleermuizen is een ontheffing van de Natuurbeschermingswet verleend door de Omgevingsdienst Haaglanden.

Vanaf maandag 2 t/m vrijdag 13 november is op werkdagen een mobiele puinbreker in gebruik op het bouwterrein op de locatie van het gesloopte IJsselcollege. Deze kan geluidsoverlast geven. De puinbreker mag tussen 7.00 uur en 16.00 uur in bedrijf zijn. 

Vervanging bomen
Voor de realisatie van het plan is een grote hoeveelheid bomen gerooid. Dit is nodig om het bouwplan uit te kunnen voeren. Ter vervanging hiervan zal een groot aantal nieuwe bomen worden terug geplant.

De verwijderde bomen waren voor een groot deel van niet al te beste kwaliteit, veel staan op of naast plekken waar de grond voorbelast wordt en dat zouden ze niet overleven. Het gebied moet worden voorbelast om verzakkingen van onder meer wegen te voorkomen en voldoende drooglegging te krijgen (dit is het verschil tussen het maaiveldhoogte (grondpeil) en het waterpeil).

De bomen die tussen de ringvaart en de hieraan evenwijdig lopende sloot direct ten zuiden hiervan staan blijven behouden. Deze sloot wordt doorgetrokken naar het oosten, alle bomen ter plekke van deze doorgetrokken sloot en het gebied ten zuiden hiervan zijn verwijderd. Een groepje van 3 berken blijft behouden, in één van de berken zit een buizerdnest dat ook behouden blijft.

Met de aanplant van nieuwe bomen, heesters, overbeplanting en grassen wordt invulling gegeven aan de ambities en regels uit het gebiedspaspoort. Zie de downloads onder aan deze pagina.

Bestemmingsplan 's-Gravenweteringpark vastgesteld
Afgelopen maandag 30 september is het bestemmingsplan ’s-Gravenweteringpark door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van deze nieuwe woonbuurt mogelijk op de locatie van het voormalige IJsselcollege aan de Kanaalweg.

Planning

Gebiedspaspoort vastgesteld door de gemeenteraad Aanbesteding marktpartij voor herontwikkeling Sloop panden Kanaalweg 44 t/m 50 Uitwerking bouwplan en voorbereiding Sloop voormalig IJsselcollege (Kanaalweg 52A) Uitvoering

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws