Capelle aan den IJssel

Herontwikkeling Hoven II naar woonbuurt Harmonie

Stads wonen met kwaliteit en karakter in de Harmonie

De komende jaren worden circa 300 portiekwoningen in de Hoven II gesloopt om een bijzondere gemengde woonbuurt te realiseren met (middel)dure eengezinswoningen en woningen voor bijvoorbeeld senioren en gezinnen. We streven naar veel variatie en keuze voor de consument bij het samenstellen van de woningen. Het wordt een gebied met laagbouw en appartementen met de uitstraling die bij een centrum past.

De nieuwe buurt moet een mooie overgang van het centrum naar de daarachter gelegen woongebieden gaan vormen. Langs de Fluiterlaan komen daarom bijzondere stadswoningen te staan. Een wat hoger appartementengebouw bij de kruising met de Kerklaan zal aansluiten op de hoogbouw van Hoven I. Om de buurt ook nu leefbaar te houden is gezorgd voor een aantrekkelijke tijdelijke inrichting van de openbare ruimte.

Na jaren van plannen maken, zetten de gemeente Capelle, Havensteder en projectontwikkelaar Blauwhoed nu echt stappen met de transformatie van de wijk in het centrum van de stad. Door de financiële crisis lagen de plannen lang stil, waarna in 2018 de gemeente en Havensteder deze weer nieuw leven inbliezen. Met ‘Harmonie’ van Blauwhoed maken we samen een gemengd woonprogramma voor Capellenaren, in verschillende segmenten. De bestaande verouderde flats worden gesloopt en deels gerenoveerd. Wat ervoor terug komt past bij de kwaliteitseisen en de duurzaamheidsambities van nu. De Hoven II bestaat nu uit 360 portiekwoningen. Van de twaalf portiekblokken verdwijnen er tien en worden er twee gerenoveerd. In totaal komen er 144 nieuwe woningen en 56 gerenoveerde appartementen ervoor terug, zowel huur- en koop.

Sloop huidige woningen

De mix van woningtypen zorgt voor meer balans. Het wordt nu een wijk voor iedereen. Daarnaast biedt het voor woningcorporatie Havensteder een mooie kans om op verschillende locaties in Capelle aan den IJssel straks nieuwe sociale huurwoningen aan te bieden die volledig voldoen aan de huidige woonwensen en -eisen. De sloop en renovatie van de huidige woningen zorgt ervoor dat de huidige bewoners moeten verhuizen. Woningcorporatie Havensteder is daar volop mee bezig en realiseert zich dat dit een ingrijpende gebeurtenis is. De meeste bewoners hebben inmiddels een nieuwe woning. Havensteder helpt de andere bewoners waar zij kunnen in nauwe samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel.

Harmonie

Projectontwikkelaar Blauwhoed is na een intensief tendertraject geselecteerd om de wijk ‘Harmonie’ te gaan realiseren. Harmonie wordt een buurt waarin bewoners zich straks zó thuis voelen dat ze er heel lang en gelukkig willen blijven wonen. De wijk wordt zo opgebouwd dat er veel ruimte is voor ontmoeting. Zo leren de bewoners elkaar kennen en voelen ze zich ook verantwoordelijk voor elkaar en hun omgeving. Dat saamhorigheidsgevoel wil Blauwhoed al vanaf begin af aan stimuleren door middel van co-creatiesessies waarin toekomstige bewoners zélf kunnen bijdragen aan de totstandkoming van de wijk.

Doe mee!

Communicatie met bewoners en omwonenden van de Hoven II vinden wij belangrijk. Heeft u interesse in het project? Kijk dan op www.thuisinharmonie.nl

Voortgang

In december 2020 hebben de woningcorporatie Havensteder en projectontwikkelaar Blauwhoed de handtekeningen gezet onder de koopcontracten voor de herontwikkeling van de Capelse wijk De Hoven II. 

Verkoop woningen Harmonie

Eind 2020 zijn de eerste koopovereenkomsten gesloten. In het voorjaar van 2021 start naar verwachting de sloop van de bestaande woningen en start de bouw van de nieuwe woningen. Het streven is dat Harmonie voor het einde van 2022 helemaal klaar is. Kijk op www.thuisinharmonie.nl voor meer informatie over het aanbod en de voorwaarden van de koopwoningen.