Capelle aan den IJssel

Herinrichten wegen naar 30 km/h-zone

Betere aanrijdroutes naar het centrum

Diverse aanrijdroutes veranderen naar wegen met een maximum snelheid van 30 km per uur. Dit is de oude situatie op het kruispunt Rivierweg-Reigerlaan.

Een goed bereikbaar stadshart met aantrekkelijke en veilige aanrijdroutes is belangrijk voor de stad Capelle aan den IJssel. Met oog op de toekomstige uitbreiding van het winkelcentrum en het toenemende verkeer is er samen met een verkeerskundig bureau gewerkt aan een plan voor de inrichting van uitnodigende, groene, logische en veilige wegen en kruispunten in en om het stadshart. Ons uitgangspunt voor het onderzoek was om niet enkel de bekende knelpunten aan te pakken, maar om de gehele centrumring in beschouwing te nemen. Hierbij is rekening gehouden met de huidige ontwikkelingen in en om het centrum, zoals de uitbreiding van het winkelcentrum en de nieuwe parkeergarage.

Alle wegen in de centrumring krijgen dezelfde bestrating en inrichting, zodat het voor een automobilist direct duidelijk wordt dat hij zich in het centrum bevindt. Ook bekijken we hoe we meer groen in het straatbeeld kunnen realiseren. De nieuwe verkeersstructuur biedt de mogelijkheid om ook een aantal kruispunten aan te pakken. We gaan op deze kruispunten de doorstroming, veiligheid en inrichting verbeteren.

Om de toegankelijkheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren, gaat de gemeente de komende jaren de wegen rond het centrum inrichten als 30 km-zone.

De grootste afname van doorgaand verkeer rondom het stadshart (circa 13%) is te bereiken door diverse aanrijdroutes naar het centrum te veranderen naar wegen met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Dit heeft geen directe gevolgen voor de capaciteit, maar ontmoedigt automobilisten om deze wegen als doorgaande route te gebruiken. We stimuleren doorgaand verkeer om vanaf de Abram van Rijckevorselweg de Slotlaan en Couwenhoekseweg te gebruiken, zodat we onnodige verkeersdrukte in het stadshart voorkomen. De Couwenhoekseweg gaat hierdoor meer verkeer verwerken. De invoering van een 30 km/h zone vergroot de bereikbaarheid van het centrumgebied voor bestemmingsverkeer.

Door de Reigerlaan en delen van de Kerklaan, Duikerlaan, Fluiterlaan en Rivierweg als 30 km/h zone in te richten wordt dit een veiligere route naar het stadshart en nabij gelegen scholen voor auto's, fietsers en voetgangers en zorgen we voor een mooiere uitstraling en meer gevoel dat je het stadshart nadert. De 30 km/h straten worden met klinkers bestraat met in het midden een middengeleider die automobilisten (visueel) afremt. Langs de wegen worden fietsstroken aangelegd en waar mogelijk komt er een groene strook. De fietsstroken worden in asfalt uitgevoerd voor het comfort van de fietsers. Parkeerplaatsen zijn bereikbaar vanaf de weg en liggen rondom het centrum.

Nadrukkelijke aandacht wordt besteed aan de oversteekplaatsen voor voetgangers. Deze aandacht kan bestaan uit een fysieke voorziening, zoals een verhoogde voetgangersoversteekplaats of opvallende openbare verlichting.

Het middeneiland vormt een element door het hele stadshart, dat duidelijk maakt dat men zich in het centrum bevindt. Ook geeft deze strook de ruimte voor fietsers en voetgangers bij oversteekplekken om in twee delen de weg over te steken, met een rust- en kijkmoment in het midden. Om de circa 100 meter wordt een verkeersremmende maatregel getroffen, zoals een verhoogde oversteekplaats, verkeersplateau of verkeersdrempel.

De Fluiterlaan ter hoogte van de toekomstige woningbouwontwikkeling van de Hoven II heeft geen functie voor het centrum en daarom richten we de straat in als een ‘gewone’ woonstraat, met andere bestrating, die aansluit bij de Capelse woonstraten. De inrichting is hier anders dan die we in het centrum willen gebruiken.

We nemen continu maatregelen om te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen tijdens de verbetering van de centrumring. Zo is er eind 2017 langs de Rivierweg ter hoogte van de Werkkamer aan het Amnestyplein een tijdelijke parkeervoorziening gecreëerd. Het gaat om 36 parkeerplekken in de blauwe zone waar u maximaal drie uur kunt parkeren. Onder de metrobaan bij de parkeerplaats achter het gemeentehuis zijn naast de bestaande 45 parkeerplaatsen tijdelijk 60 extra plekken gecreëerd.

Doe mee
We organiseren bewonersbijeenkomsten, waar bewoners inbreng hebben in de verandering van hun leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomsten worden de plannen en het mogelijk ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten maken we een voorlopig ontwerp.

Afhankelijk van de planning wordt vervolgens een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin kan men reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen worden uitgewerkt in het definitief ontwerp. Tijdens een laatste bijeenkomst gaan we met omwonenden in gesprek. We presenteren het definitief ontwerp en lichten onze keuzes toe.

Voortgang
Er heeft inmiddels een aantal bijeenkomsten over het voorlopig ontwerp plaats gevonden, waarin het herinrichten van de wegen naar een 30 km/h-zone binnen de centrumring aan de orde kwam. Zodra per deelgebied data voor nieuwe bewonersbijeenkomsten bekend zijn, nodigen we de direct betrokkenen per brief uit. Tijdens die bijeenkomsten wordt de herinrichting van de openbare ruimte van het centrum besproken.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden komt heel veel kijken. Om daarvan een indruk te krijgen, klikt u hier.

Planning

Bewonersbijeenkomsten, bewonersinbreng Voorbereidingsfase Werk in uitvoering: herinrichten wegen naar 30 km/h zone

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten