Capelle aan den IJssel

Groot onderhoud Sporenbuurt

Wij investeren in uw wijk

De gemeente Capelle aan den IJssel voert vanaf april 2023 groot onderhoud uit in uw wijk. De belangrijkste reden hiervoor is dat de riolering en de stadswarmteleidingen bij u in de straat aan vervanging toe zijn. We werken hierin nauw samen met het energiebedrijf Eneco. De werkzaamheden voeren we uit in verschillende fases.

In een gedeelte van Kopspoor is het groot onderhoud al klaar. In een gedeelte van Ringspoor starten we binnenkort met de werkzaamheden. In de andere delen van de buurt gaan we in de komende jaren ook starten.

Wat doen we eerst?

Allereerst beginnen we met het onderzoeken van het gebied. Er wordt gegraven om de exacte ligging van kabels en leidingen te bepalen. Ook wordt er gekeken wat de kwaliteit is van de grond is welke in de bodem zit.

Eneco en de gemeente werken in verschillende tijdvakken. Eneco vervangt eerst de warmteleiding vervangen en daarna vervangt de gemeente de riolering. Deze werkzaamheden kunnen we niet gelijktijdig doen omdat het werk van Eneco heel specialistisch is. Hiervoor is een andere aannemer nodig. Daarnaast is het werktempo van de aanleg van de warmteleidingen lager dan de aanleg van riolering. Daarom doen we de werkzaamheden na elkaar.

Wat doen we nog meer?

Naast het vervangen van de warmteleidingen en de riolering:

 • Leggen we een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aan. Dit houdt in dat de leiding in natte periodes het teveel aan water afvoert en in droge periodes geeft de leiding juist water af aan zijn omgeving. Zo houden we het grondwaterpeil in balans.
 • Hogen we de straat op. Hierbij gebruiken we zo veel mogelijk de bestaande stenen.
 • Vervangen we het asfalt in milieu- en onderhoudsvriendelijke betonklinkers.
 • Leggen we bredere parkeerplaatsen aan volgens de huidige normen.
 • Vervangen we de verlichting. We plaatsen hogere lichtmasten (daar waar nodig), vervangen kapotte lichtmasten en vervangen de lampen door duurzame ledverlichting.
 • Vernieuwen we het openbaar groen, inclusief het park bij de Spoorberm. Alle bomen laten we staan, tenzij een boom in de weg staat en daardoor de werkzaamheden teveel belemmert.

Parkeren in de wijk

Deze werkzaamheden veroorzaken overlast. Helaas kunnen we dat niet voorkomen en daarom vragen we om uw begrip. We doen er uiteraard alles aan om de overlast te beperken. Zo leggen we loopplanken neer zodat u uw woning kunt bereiken. Ook is het goed mogelijk dat u uw auto tijdelijk ergens anders in de wijk moet parkeren.

Planning

Op dit moment werken we samen met Eneco aan een overkoepelende planning voor alle deelprojecten. Onderstaande kaart en het schema geven de verschillende deelprojecten weer:

Fase Rood 

 • Ringspoor 41-225. Ringspoor 10-84, Ringspoor 156-192 
 • Eneco: werkzaamheden uitgevoerd in voorjaar 2022 
 • Gemeente: uitvoering werkzaamheden november 2022 t/m maart 2023 
 • Meer informatie: Ringspoor

Fase Groen 

 • Kopspoor 1 -55 en 2-20, Spoorlaan 2-4 en 3-21 
 • Eneco: uitvoering werkzaamheden april -september 2023 
 • Gemeente: uitvoering werkzaamheden oktober 2023 t/m maart 2024 
 • Meer informatie: Sporenbuurt-West

Fase Blauw 

 • Ringspoor 15 -139 en Ringspoor 16-154 
 • Eneco: uitvoering werkzaamheden na projectfase Groen in 2024 
 • Gemeente: uitvoering werkzaamheden na werkzaamheden Eneco 

Fase Geel 

 • Spoorlaan 6-20, Ringspoor 2-14 en 1-13 
 • Eneco: uitvoering werkzaamheden na projectfase Blauw 
 • Gemeente: uitvoering werkzaamheden na werkzaamheden Eneco 

Informatie

Voor iedere deelproject maken we een inrichtingsplan. Dit plan wordt ruim van tevoren met de betrokken bewoners gedeeld. Ook krijgen de bewoners de gelegenheid om mee te denken. Meer informatie hierover vindt u op de website van betreffende deelproject.

Meer informatie over Ringspoor (Fase Rood)

Meer informatie over Sporenbuurt West (Fase Groen)

Planning

Fase Rood Fase Groen
Meer weten over dit project?
 • Marcel de Mooij - Gemeente Capelle aan den IJssel

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten