Capelle aan den IJssel

Groot onderhoud Filosofentuin

Wij investeren in uw wijk

De gemeente Capelle aan den IJssel voert vanaf april 2022 groot onderhoud uit in uw wijk. De belangrijkste reden hiervoor is dat de riolering en de stadswarmteleidingen bij u in de straat aan vervanging toe zijn. We werken hierin nauw samen met het energiebedrijf Eneco. De werkzaamheden voeren we uit in verschillende fases.

In de week van 4 april 2022 starten we met de werkzaamheden in de Erasmustuin en de Filosofentuin tot aan de inrit van de Socratestuin.

Wat doen we eerst?

Omdat de warmteleidingen in de meeste gevallen boven het rioolstelsel liggen, start energiebedrijf Eneco eerst met het verleggen en vervangen van de warmteleidingen in de Filosofentuin. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken voeren we de werkzaamheden in verschillende fases uit. 

Vervanging rioolstelsel na de zomervakantie

De verwachting is dat de gemeente na de zomervakantie gaat starten met het vervangen van het rioolstelsel. Het is helaas niet mogelijk om tegelijkertijd met de werkzaamheden van Eneco het riool te vervangen. De smalle straten laten niet toe om meerdere werkzaamheden in één keer uit te voeren. Dit betekent dat uw straat twee keer opgebroken wordt. Het gedeelte Filosofentuin (vanaf de kruising met de Burgemeester Schalijlaan tot aan de inrit van de Socratestuin) is periodes niet bereikbaar voor verkeer.

Parkeren in de wijk

Deze werkzaamheden veroorzaken overlast. Helaas kunnen we dat niet voorkomen en we vragen om uw begrip. We doen er uiteraard alles aan om de overlast te beperken. Zo leggen we loopplanken neer zodat u uw woning kunt bereiken en zorgen wij voor extra tijdelijke parkeerplaatsen langs het spoor aan de Filosofentuin. Toch is het goed mogelijk dat u uw auto tijdelijk ergens anders in de wijk moet parkeren.

Om ervoor te zorgen dat iedereen tijdens de werkzaamheden zijn auto kwijt kan, doen we een beroep op alle bewoners met een eigen erf. Heeft u een eigen erf, dan verzoeken wij u om uw auto daarop te parkeren. Zo is er meer ruimte voor bewoners die tijdelijk niet voor de deur kunnen staan.

Wat gebeurt er nog meer?

Naast het vervangen van de warmteleidingen en de riolering:

• Leggen we een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aan. Dit houdt in dat de  leiding in natte periodes het teveel aan water afvoert en in droge periodes geeft de leiding juist water af aan zijn omgeving. Zo houden we het grondwaterpeil in balans.

• Hogen we de straat op. Hierbij gebruiken we zo veel mogelijk de bestaande stenen.

• Vervangen we het asfalt in milieu- en onderhoudsvriendelijke betonklinkers.

• Leggen we bredere parkeerplaatsen aan volgens de huidige normen.

• Vervangen we de verlichting. We plaatsen hogere lichtmasten (daar waar nodig), vervangen kapotte lichtmasten en vervangen de lampen door duurzame ledverlichting.

• Vernieuwen we het openbaar groen. Alle bomen laten we staan, tenzij een boom in de weg staat en daardoor de werkzaamheden teveel belemmert.

Planning

Voorbereiding Uitvoering

Downloads

Meer weten over dit project?