Capelle aan den IJssel

Geluidbelastingkaarten

Geluidbelastingkaarten en Tellingen 2022

Het college van burgemeester en wethouders maakt elke 5 jaar geluidsbelastingkaarten. Dit moet op grond van de Wet milieubeheer (Titel 11.2). Het college heeft de
Rapportage Geluidsbelastingkaarten en Tellingen 2022 van de gemeente Capelle aan den IJssel vastgesteld op 27 juni 2022.

Op de geluidbelastingkaarten staan de (gekleurde) geluidcontouren die zijn berekend op basis van het invallend geluidniveau, gemeten op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen, zoals scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven ten gevolge van de geluidbronnen wegverkeer, railverkeer (inclusief metro) en industrie.

De geluidcontour wordt weergegeven in een bandbreedte van 5 dB. Vanaf 55 dB Lden (gemiddeld geluidsniveau over het etmaal) en 50 dB Lnight (gemiddeld geluidsniveau voor de nacht).

De geluidbelastingkaarten, geven geen oordeel of het geluidniveau te hoog is. Het betreft een inventarisatie van de hoogte van het geluidniveau gepresenteerd als een gekleurde contourenkaart (bandbreedte).

Naast de geluidbelastingkaarten geven we ook inzicht in:

• het aantal mensen dat last kan hebben van het geluid (gehinderde).

• het aantal mensen dat last kan hebben van slaap onderbreking (slaapverstoorde).

De kaarten en tellingen staan in de Rapportage Geluidsbelastingkaarten en Tellingen 2022 van de gemeente Capelle aan den IJssel. 

Wij bieden u de mogelijkheid om de bandbreedte van het geluidniveau bij uw woning te bekijken via een interactieve kaart in onze Stadsatlas. U kunt de kaart openen door hier te klikken.

Actieplan Omgevingslawaai

De geluidsbelastingkaarten vormen de basis voor het komende Actieplan Omgevingslawaai.

In het Actieplan Omgevingslawaai komen maatregelen te staan om het geluidniveau omlaag te brengen.

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Gemeente Capelle aan den IJssel

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten