Capelle aan den IJssel

Couwenhoek Wonen

Dorps wonen in de stad

Het plangebied Couwenhoek ligt ten zuidoosten van het centrum van Capelle aan den IJssel en wordt omsloten door de Couwenhoekseweg (westzijde), de Groenedijk (zuidzijde), Westerlengte (oostzijde) en de sportvoorzieningen van CVV Zwervers (noordzijde). Het plangebied beslaat circa 57.217 m2. De omgeving van de locatie vormt een waardevol gebied in de gemeente door de grondgebonden woningstructuur en de sportvoorzieningen gecombineerd met veel ‘groen’. De bestaande ruimtelijke karakteristiek maakt dit gebied tot een bijzonder geheel voor bewoners en de recreatieve gebruikers van het Couwenhoekgebied.

Het versterken en verbeteren van de bestaande omgevingsstructuur vormt een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van deze locatie. Alle woningen zijn aan een bijzondere openbare ruimte gelegen, de dijk, de robuuste groen-blauw-structuur of het gelegen plantsoen. Binnen de woonvelden is enige flexibiliteit mogelijk. Dit is nodig om goed te kunnen faseren en in te kunnen spelen op eventuele veranderingen in de markt. Deze flexibiliteit zit bijvoorbeeld in de positionering van de woningtypes, het woningaantal (87 woningen) en de exacte beeldkwaliteit.

Doe mee
Het plan is ontworpen in overleg met omwonenden, overige belanghebbenden en verschillende stakeholders. De genoemde flexibiliteit in het plan en bestemmingsplan is bedacht om tijdens het verkooptraject de kopers meer mogelijkheid te bieden om zelf eigen woning te bedenken en in te richten. 

Speelvoorziening Couwenhoek
Als dadelijk ook de laatste woningen voor het einde van dit jaar (2019) zijn opgeleverd, dan kan de gemeente de werkzaamheden in de openbare ruimte afronden. In de omgeving komt er ook een speelvoorziening. De nieuwe bewoners konden stemmen op 1 van de drie ontwerpen. Het ontwerp dat is gekozen met bijna 70% van de stemmen, kunt u onderaan de pagina downloaden. De speelvoorziening komt aan de westzijde van de wijk, langs de Couwenhoekseweg.

Kunstwerk Couwenhoek
Beeldende kunst in de openbare ruimte is belangrijk voor een leefbare stad. Hier is ook ruimte voor in het Anna Maria van Cappellenpark, onderdeel van het woningbouwproject Couwenhoek. Voor dit kunstwerk is een prijsvraag uitgezet met als opdracht het ontwerpen en realiseren van een artistiek kunstobject, als hommage aan Anna Maria van Cappellen (Van Cappellen Stiching). De inschrijving is gesloten en het winnende ontwerp, beoordeelt door een gemende jury inclusief een vertegenwoordiging de Van Capellen Stichting en buurtbewoners, is bekend. Naar verwachting wordt het kunstwerk op 18 juni 2020, de 160e verjaardag van Anna Maria van Capellen, onthuld.

Het winnende ontwerp: De Rode Beuk met zitplek, boomhoogtemeter en idealenvenster - Martijn Schoots

Het idee "nu is later vroeger" wordt verbeeld door het plaatsen van een rode beuk. Net als de rode beuk in de tuin van het Van Cappellenhuis groeit de boom in het Anna Maria van Cappellenpark mee met de bewoners van de wijk en vormt op die manier een referentiepunt in de tijd. De boom is een hulpmiddel om over later en vroeger na te denken, de boomhoogtemeter helpt hierbij. De rode beuk symboliseert van oudsher wijsheid en moederlijke warmte en door de bankjes van diverse hoogtes stimuleert het werk ontmoeting tussen jong en oud. Dit sluit aan bij het gedachtengoed van Anna Maria van Cappellen. De gedachten van de wijkbewoners worden verwerkt in het idealenvenster en heeft daardoor een sterke inhoudelijke relatie met de wijk.

Planning

Start realisatie fase 1 en 2 Bouwrijpmaken fase 3 en 4 Woonrijp maken fase 1 en 2 Oplevering woningen fase 1 en 2 Woonrijp maken fase 3 en 4 Oplevering woningen fase 3 en 4

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten