Capelle aan den IJssel

Brederoplein 1-11

De transformatie van garages naar starterswoningen

Initiatiefnemer Rotterdamse Ontwikkelings Maatschappij (ROM) transformeert zes garages aan Brederoplein 1-11 naar een zestal starterswoningen. De woningen worden circa 60 m2.

Elke woning krijgt een tuintje aan de voorzijde. In de voorgevel gaat ROM het dak voorzien van dakkapellen en de bestaande garagedeuren worden vervangen door houten kozijnen. Om het initiatief mogelijk te maken moet de initiatiefnemer zes parkeerplaatsen realiseren. Voor de tuintjes legt ROM vier langsparkeerplaatsen aan. Op de plek waar de huidige afvalcontainers staan, komen nog eens vier parkeerplaatsen: twee aan de ene zijde en twee aan de andere zijde van de straat. De nieuwe containers krijgen een nieuwe locatie, namelijk halverwege de straat, ter hoogte van Brederoplein 1. Hierdoor komen op deze plek twee parkeerplaatsen te vervallen. Per saldo creëert de initiatiefnemer voldoende parkeergelegenheid conform het parkeerbeleid van de gemeente. De nieuwe parkeersituatie kunt u vinden onder 'Downloads'.

ROM heeft op 2 oktober 2019 een bewonersavond georganiseerd om omwonenden in kennis te stellen van het initiatief. Omwonenden kregen de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te geven op het plan. Het verslag van de bewonersavond vindt u hieronder.

Op 4 mei 2021 is de omgevingsvergunning voor het project Brederoplein 1-11 verleend. Hieronder vindt u de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst die met de initiatiefnemer is gesloten.