Capelle aan den IJssel

Aanpassing voorrang op rotondes

Fietsers in de voorrang op rotonde

Op de meeste rotondes hebben de fietsers nog geen voorrang op de rotondes binnen de bebouwde kom in Capelle aan den IJssel. Dit gaat nu veranderen. Op alle rotondes zal consequent de fietser voorrang krijgen. Dit betekent dat de rotondes worden aangepast zodat de voorrangssituatie voor alle verkeerdeelnemers duidelijker wordt. Middelen die hiervoor worden ingezet zijn haaientanden, verkeersborden en het aanbrengen van rode fietsoversteken.

Doe mee
De burger kan nog reageren op de verkeersbesluiten die ter inzage worden gelegd voor deze maatregel. Er kan dan bezwaar en beroep worden aangetekend tegen de nieuwe voorrangsregeling die dan wordt ingesteld. Dit geldt niet voor bijvoorbeeld de gevolgen ervan zoals het aanpassen het fietspad met rode verharding etc.

De burger zal via diverse kanalen op de hoogte worden gebracht van deze maatregel zoals Facebook en borden langs de weg.

Voortgang
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de ontwerpen. Na vaststelling van de definitieve stukken worden de verkeersbesluiten voor de burgers ter inzage gelegd. Er kan dan bezwaar en beroep worden aangetekend tegen de nieuwe voorrangsregeling die dan wordt ingesteld. Dit geldt niet voor bijvoorbeeld de gevolgen ervan zoals het aanpassen het fietspad met rode verharding.

Planning

Voorbereiding tot aanpassing van de rotondes
Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten