Capelle aan den IJssel

Gouden IJsselsteen

In de gemeente Capelle aan den IJssel worden jaarlijks vele diverse plannen ontwikkeld en gerealiseerd die bepalend zijn voor de ruimtelijke kwaliteit van de stad. Ter stimulering van de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en het behoud hiervan wordt sinds 2007 een prijs uitgereikt voor het beste ruimtelijke plan van het jaar: “De Gouden IJsselsteen”.

Het doel van deze prijs is om gezamenlijk trots te zijn én te blijven op de ruimtelijke kwaliteit van Capelle aan den IJssel. We dagen bewoners, ondernemers en andere initiatiefnemers dan ook graag uit om kwalitatief hoog in te zetten. 

De meest recente uitreiking van de Gouden IJsselsteen heeft plaatsgevonden in september 2018. De afgelopen periode is hard gewerkt aan het opstellen van gebiedsvisies voor de stad, die inspanningen worden nu langzaam zichtbaar en zullen voornamelijk de komende jaren zijn vruchten gaan afwerpen.

Dit jaar is de prijs uitgereikt voor plannen die in de periode 2018-2019 zijn vergund én gerealiseerd. In juli heeft een deskundige vakjury een bezoek gebracht aan bijna 30 plannen, waar een selectie van de meest bijzondere (bouw)werken uit voort is gekomen. Er zijn vier vakjury prijzen uitgereikt en één publieksprijs. Op donderdag 10 juli gingen wij bij de winnaars langs!

Categorie groot: De Groene Oase - Nieuwbouw 


Categorie klein: Bermweg 374 - Uitbreiding


Categorie zelfbouw: 's-Gravenweg 186


Categorie transformaties: Freesiastraat 1


Publieksprijs: IJsselland Ziekenhuis - Nieuwbouw OK en verpleegruimtes