Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Aardgasvrij Klapwijk

inleiding

In de wijk Klapwijk liggen verschillende kansen om de woningen van het aardgas af te halen. Het plan is om een lokale geothermiebron te koppelen aan een nog aan te leggen warmtenet in de wijk. Om dit mogelijk te maken heeft het Rijk een bijdrage van ruim € 7,5 miljoen gegeven.

Vorig jaar is samen met inwoners nagedacht over het aardgasvrij maken van Klapwijk en wat daarvoor nodig is. Over een goede communicatie-aanpak en een acceptabel warmtesysteem zijn toen verschillende gesprekken gevoerd. Vervolgens is de gemeente met die informatie in gesprek gegaan met twee warmtebedrijven voor het aanleggen van een warmtenet. De gemeenteraad heeft besloten om samen met warmtebedrijf HVC de ontwikkeling van een warmtenet in Klapwijk verder uit te werken. In de nieuwsbrief heeft een vragenlijst gestaan over de situatie achter de voordeur. Met de resultaten daarvan zijn eerste woningscans uitgevoerd. Een collectief warmtenet, gevoed door geothermie, blijkt op dit moment uit onderzoek de meeste geschikte oplossing voor Klapwijk. We onderzoeken zorgvuldig, samen met inwoners, hoe we het warmtenet aantrekkelijk(er) kunnen maken voor iedereen.

Onze gezamenlijke voorwaarden:

  • zo min mogelijk aanpassingen aan uw huis;
  • een duurzaam alternatief;
  • zo goedkoop mogelijke warmte voor iedereen;
  • betrouwbaar systeem met leveringszekerheid;
  • een transparant proces.

Bewonersbijeenkomst Warmtenet

De komende maanden werken we aan het concreet maken van het voorstel voor woningeigenaren. In het eerste kwartaal van 2023 willen HVC en de gemeente Pijnacker-Nootdorp een bewonersbijeenkomst organiseren waar een concreet aanbod, de planning en kosten voor het warmtenet gepresenteerd worden om straks een weloverwogen keuze te kunnen maken voor een aansluiting op het warmtenet. Zodra de datum bekend is ontvangt u hier een uitnodiging voor. U kunt zich hier alvast aanmelden voor deze bijeenkomst.

informatieve webinars Warmtenet Klapwijk

Om straks een weloverwogen keuze te maken, is er een programma samengesteld voor woningeigenaren die zich alvast willen voorbereiden op de beslissing om aardgasvrij te worden en aan te sluiten op het warmtenet. Het programma bestaat uit drie informatieve webinars die meer achtergrondinformatie geven over een warmtenet. Ze geven nog geen antwoord op de vraag ‘wat gaat het mij kosten’. De webinars zijn inmiddels geweest maar u kunt ze met de links hieronder terugkijken:

Webinar 1 - Hoe werkt een collectief warmtesysteem?
Donderdag 8 september 19:30 - 20:30 uur 
Heeft u het eerste webinar gemist? Dan kunt u dit webinar terugkijken op het Youtube-kanaal van de gemeente: klik hier. 

Webinar 2 - Hoe wordt de prijs van warmte bepaald?
Maandag 19 september 19:30 - 20:30 uur
Heeft u het tweede webinar gemist? Dan kunt u dit webinar terugkijken op het Youtube-kanaal van de gemeente: klik hier. 

Webinar 3 - Hoe kan mijn woning aangesloten worden?
Maandag 17 oktober 19:30 - 20:30 uur
Heeft u het derde webinar gemist? Dan kunt u dit webinar terugkijken op het Youtube-kanaal van de gemeente: klik hier.

keuze aan bewoners

Het nieuwe warmtenet komt er alleen als voldoende woningen kunnen worden aangesloten. Deze keuze is aan de woningeigenaren, omdat zij zelf beslissen of zij willen aansluiten op dit nieuwe warmtenet. De gemeente verwacht dat veel bewoners positief zullen reageren. De kosten van het nieuwe warmtenet zijn naar verwachting namelijk lager dan bij verwarmen op aardgas. Hierdoor wordt de eenmalige aansluitkosten na verloop van tijd terugverdiend en daarna zijn bewoners goedkoper uit. De gemeente maakt op dit moment samen met wijkbewoners en warmtebedrijf HVC een plan om de wijk aan te sluiten op het warmtenet.

waar staan we nu?

Om ervoor te zorgen dat we een goed aanbod kunnen doen naar de bewoners van Klapwijk zijn we op zoek gegaan naar een warmtebedrijf dat samen met ons de verkenning wil gaan vormgeven. Hiervoor moesten we eerst weten welke warmtebedrijven hier het meest geschikt voor zijn. Vervolgens moest de gemeenteraad ons voorstel voor de bedrijven ook nog goedkeuren. Deze stappen hebben we in de afgelopen maanden genomen, waardoor we nu kunnen beginnen met het werken aan een aanbod richting bewoners samen met het gekozen warmtebedrijf HVC. 

Wat gaat er in de volgende periode gebeuren?

In de komende periode blijven we toewerken naar de beste manier om een warmtenet aan te leggen. Samen met de Belangenvereniging Warm Klapwijk en HVC werken we toe naar een betaalbaar aanbod richting bewoners. We vinden het lastig om iets over het moment van het aanbod te zeggen omdat we hiervoor afhankelijk zijn van meerdere partijen. Via de nieuwsbrief houden we inwoners op de hoogte over de voorgang van dit project.

vragen

We merken dat bewoners nu nog veel vragen hebben over het project. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners zich goed geïnformeerd voelen. Uw vragen kunt u altijd kwijt per mail aan klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl.  Een bestand met veel gestelde vragen en antwoorden over het project kunt u hieronder downloaden.

Belangenvereniging Warm Klapwijk

Bespreekt u uw vragen liever met andere bewoners uit de wijk? Neem dan eens contact op met de Belangenvereniging Warm Klapwijk via warmklapwijk@gmail.com of sluit direct aan via www.warmklapwijk.nl. Belangenvereniging Warm Klapwijk houdt zich namens bewoners uit Klapwijk bezig met de overstap naar een aardgasvrije woonwijk. Zij zijn een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente en het warmtebedrijf. 

Digitale nieuwsbrieven

* Nieuwsbrief november 2022 * Nieuwsbrief september 2022 * Nieuwsbrief juni 2022 * Nieuwsbrief april 2022 * Nieuwsbrief februari 2022 * Nieuwsbrief december 2021 * Nieuwsbrief november 2021 * Nieuwsbrief september 2021 * Nieuwsbrief juli 2021 * Nieuwsbrief juni 2021 * Nieuwsbrief april 2021 * Nieuwsbrief maart 2021

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Projectteam Aardgasvrij Klapwijk

Nieuws