Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Aardgasvrij Klapwijk

inleiding

In de wijk Klapwijk liggen verschillende kansen om de woningen van het aardgas af te halen. Zo realiseert Wayland binnen nu en twee jaar in het nabijgelegen glastuinbouwgebied een geothermiebron die de woonwijk kan verwarmen met duurzame warmte. Het plan is om deze geothermiebron te koppelen aan een nog aan te leggen warmtenet in de wijk. Om dit mogelijk te maken heeft het Rijk een bijdrage van ruim € 7,5 miljoen gegeven.

Vorig jaar is samen met inwoners nagedacht over het aardgasvrij maken van Klapwijk en wat daarvoor nodig is. Over een goede communicatie-aanpak en een acceptabel warmtesysteem zijn toen verschillende gesprekken gevoerd. Vervolgens is de gemeente met die informatie in gesprek gegaan met twee warmtebedrijven voor het aanleggen van een warmtenet. In de nieuwsbrief heeft een vragenlijst gestaan over de situatie achter de voordeur. Met de resultaten daarvan worden nu woningscans voorbereid. 

keuze aan bewoners

Het nieuwe warmtenet komt er alleen als voldoende woningen kunnen worden aangesloten. Deze keuze is aan de woningeigenaren, omdat zij zelf beslissen of zij willen aansluiten op dit nieuwe warmtenet. De gemeente verwacht dat veel bewoners positief zullen reageren. De kosten van het nieuwe warmtenet zijn naar verwachting namelijk lager dan bij verwarmen op aardgas. Hierdoor wordt de eenmalige aansluitkosten na verloop van tijd terugverdiend en daarna zijn bewoners goedkoper uit. De gemeente maakt op dit moment samen met wijkbewoners en een warmtebedrijf een plan om de wijk uiterlijk in 2028 aan te sluiten op het warmtenet.

geld besparen

Bij de start van het project ‘Klimaatbestendig Klapwijk’ enkele jaren terug toonden wijkbewoners zich al enthousiast over het aardgasvrij maken van de wijk. Uit onderzoek destijds bleek het nog te vroeg om Klapwijk op grote schaal aardgasvrij te maken. De enige warmtebron was op dat moment een warmtepomp op lage temperatuur. Deze oplossing zou een te grote investering van woningeigenaren vragen in onder andere de isolatie van hun woning. Met de nieuwe geothermiebron van Wayland zijn de noodzakelijke investeringen door woningeigenaren nu aanzienlijk lager.

waar staan we nu?

Om ervoor te zorgen dat we een goed aanbod kunnen doen naar de bewoners van Klapwijk zijn we op zoek gegaan naar een warmtebedrijf dat samen met ons de verkenning wil gaan vormgeven. Hiervoor moesten we eerst weten welke warmtebedrijven hier het meest geschikt voor zijn. Vervolgens moest de gemeenteraad ons voorstel voor de bedrijven ook nog goedkeuren. Deze stappen hebben we in de afgelopen maanden genomen, waardoor we nu kunnen beginnen met het werken aan een aanbod richting bewoners. 

Wat gaat er in de volgende periode gebeuren?

In de komende periode blijven we toewerken naar de beste manier om een warmtenet aan te leggen. Samen met de Belangenvereniging Warm Klapwijk en het uiteindelijke warmtebedrijf werken we vervolgens toe naar een betaalbaar aanbod richting bewoners. We vinden het lastig om iets over het moment van het aanbod te zeggen omdat we hiervoor afhankelijk zijn van de warmtebedrijven. Via de nieuwsbrief houden we inwoners op de hoogte over de voorgang van dit project. Meer informatie over de zoektocht naar een warmtebedrijf leest u hier. 

vragen

We merken dat bewoners nu nog veel vragen hebben over het project. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners zich goed geïnformeerd voelen. Uw vragen kunt u altijd kwijt per mail aan klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl.  Bespreekt u uw vragen liever met andere bewoners uit de wijk? Neem dan eens contact op met de Belangenvereniging Warm Klapwijk via warmklapwijk@gmail.com of sluit direct aan via www.warmklapwijk.nl. Een bestand met veel gestelde vragen en antwoorden over het project kunt u hieronder downloaden.

Digitale nieuwsbrieven

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Projectteam Aardgasvrij Klapwijk

Nieuws