Capelle aan den IJssel

Bedenk jij de naam voor het nieuwe sportcomplex?

Als alles volgens plan verloopt, is de nieuwe multifunctionele zwembad-sporthalcombinatie volgend jaar september gereed voor gebruik. Alleen heeft het nieuwe sportcomplex nog geen naam! Daarvoor hebben wij de gebruikers, leerlingen van het primair- en het voortgezet onderwijs en diverse sportverenigingen in Capelle aan den IJssel, gevraagd om mee te denken! De winnaar kan voor zijn/haar klas of team een heuse poolparty winnen! De jury, die bestaat uit wethouders en medewerkers van de gemeente Capelle aan den IJssel, kiest in december de winnaar en in de week voor de kerstvakantie vindt de uitreiking plaats. Dus ken of ben jij een persoon tussen de 4 en 21 jaar oud van een Capelse school of sportvereniging, doe dan mee en maak kans op die te gekke prijs! Stuur een mail met je contactgegevens en de nieuwe naam naar prijsvraag@capelleaandenijssel.nl voor 29 november 2019! In december wordt de nieuwe winnaar bekend gemaakt.

Spelregels:

• De naam is geschikt voor zowel de sporthalfunctie als de zwembadfunctie;

• De naam moet makkelijk uit te spreken zijn in het Nederlands en mag geen onbedoelde –

kwetsende – betekenis hebben in andere talen;

• De naam mag geen verwarring oproepen in uitspraak of schrijfwijze met al bestaande namen;

• Als de naam een persoonsnaam is dan moet deze persoon een onbesproken verleden hebben;

• De jury is onafhankelijk en niet partijdig;

• Medewerkers van de gemeente Capelle aan den IJssel en Sportief Capelle zijn uitgesloten

van deelname;

• Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen;

• De winnaar van de prijsvraag geeft toestemming om zijn/haar naam en foto te

publiceren voor mediadoeleinden;

• De persoonsgegevens die in het kader van deze prijsvraag worden verkregen, worden alleen

gebruikt door de gemeente Capelle aan den IJssel en worden niet aan derden verstrekt;

• Indien een naam meerdere keren voorkomt, zal er een loting in het openbaar plaatsvinden;

• De organisatie houdt zich het recht voor om aanpassingen te maken aan de spelregels.