Capelle aan den IJssel

Zelfbouwlocatie Rubenssingel

Zelfbouwers bouwen eigen droomhuis op de Rubenssingel

De Rubenssingel is een unieke locatie aan het water, waar toekomstige bewoners zelf de bouw van hun woning regisseren. Zelfbouw brengt variatie, dynamiek en kleur in het straatbeeld, is vernieuwend, geeft keuzemogelijkheden aan de koper en zorgt voor betrokkenheid van bewoners bij hun buurt. Aan de Rubenssingel is ruimte voor de realisatie van 17 droomwoningen. Na de aankoop van een kavel kan de koper zelf een woning laten ontwerpen en bouwen passend binnen het kavelpaspoort van deze locatie.

Voortgang
Het gebiedspaspoort is op 14 maart 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. In februari 2018 is de grond bouwrijp gemaakt. In overleg met de verschillende aannemers is er een terrein ingericht voor de bouwplaats en opslag. Het parkeerterrein aan de Rubenssingel wordt afgesloten en omwonenden moeten elders parkeren. Het fiets- en voetpad langs de singel wordt aan beide zijde afgesloten, fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Rubenssingel. De boomstobben langs de singel worden verwijderd. Op het terrein wordt een bouwplaats ingericht, bouwwegen aangelegd en een deel van het riool aangebracht. Het bouwterrein is afgezet met hekken. Hierna is het terrein aan de zelfbouwers ter beschikking gesteld om de woningen te realiseren.

Op woensdag 28 maart 2018 werd op symbolische wijze het startsein gegeven voor de bouw van de woningen van het zelfbouwproject de Rubenssingel. De omwonenden van de Rubenssingel waren uitgenodigd op het bouwterrein en zagen hoe de zelfbouwers in het bijzijn van wethouder Dick van Sluis de eerste paal sloegen. Veel woningen zijn inmiddels opgeleverd in het eerste halfjaar van 2019.