Capelle aan den IJssel

Zelfbouw op De Mient

Herontwikkeling tot uniek woonwerkgebied

De Mient is een verouderd bedrijventerrein dat komende periode wordt herontwikkeld naar een uniek en levendig woonwerkgebied. Het noorden van het gebied wordt middels zelfbouw herontwikkeld. Om te zorgen voor variatie en dynamiek op deze unieke woon- en werkplek is het gebied welstandsvrij. Dat betekent dat er geen eisen gesteld worden aan vorm, kleur, detaillering en materiaalgebruik van de bebouwing. Wel zijn er spelregels afgesproken: “De tien van de Mient”. Deze spelregels zijn opgenomen in het gebiedspaspoort.

Eigenaren van bedrijven in het gebied proberen we te verleiden om ook tot herontwikkeling over te gaan. Bestaande bedrijvigheid kan in het gebied aanwezig blijven, maar de maximale milieucategorie wordt verlaagd van 3.1 naar 2. De Mient krijgt een betere uitstraling door een goede verbinding met omliggende woongebieden en door de aanwezige kwaliteiten - zoals groen en water - te versterken.

Voortgang

Alle zelfbouwkavels zijn verkocht. Op verschillende kavels zijn de laatste zelfbouwers bezig met het realiseren van hun droomwoning.

Na het afronden van de meeste bouwwerkzaamheden wordt gestart met het woonrijp maken.

De aanbesteding van het woonrijp maken loopt. Dit betekent dat we met een kleine vertraging starten met het woonrijp maken. Door in deze bouwvak door te gaan wordt de vertraging weer ingelopen, voor de kerst van 2020 moet het gebied in zijn geheel zijn opgeleverd.

Planning

Bouw van woningen/bedrijven door zelfbouwers Wegwerkzaamheden de Mient

Downloads

Meer weten over dit project?