Capelle aan den IJssel

Zelfbouw op De Mient

Herontwikkeling tot uniek woonwerkgebied

De Mient is een verouderd bedrijventerrein dat komende periode wordt herontwikkeld naar een uniek en levendig woonwerkgebied. Het noorden van het gebied wordt middels zelfbouw herontwikkeld. Om te zorgen voor variatie en dynamiek op deze unieke woon- en werkplek is het gebied welstandsvrij. Dat betekent dat er geen eisen gesteld worden aan vorm, kleur, detaillering en materiaalgebruik van de bebouwing. Wel zijn er spelregels afgesproken: “De tien van de Mient”. Deze spelregels zijn opgenomen in het gebiedspaspoort.

Eigenaren van bedrijven in het gebied proberen we te verleiden om ook tot herontwikkeling over te gaan. Bestaande bedrijvigheid kan in het gebied aanwezig blijven, maar de maximale milieucategorie wordt verlaagd van 3.1 naar 2. De Mient krijgt een betere uitstraling door een goede verbinding met omliggende woongebieden en door de aanwezige kwaliteiten - zoals groen en water - te versterken.

Doe mee
De plattegrond van het deelgebied De Mient - Noord (het terrein tussen de weg de Mient en de Meeuwensingel) is gemaakt door alle toekomstige bewoners in overleg met de gemeente. Ook omwonenden en overige belanghebbenden hebben de mogelijkheid gekregen om op de plattegrond te reageren. Bij de uitwerking van de plannen voor het openbaar gebied (na de zomer van 2017) worden zelfbouwers, ondernemers en omwonenden betrokken. 

Voortgang
Alle zelfbouwkavels zijn verkocht. De sanering van het terrein is succesvol verlopen. Alle locaties zijn gesaneerd en na onderzoek vrijgegeven voor verdere werkzaamheden. De eerste zelfbouwers zijn inmiddels gestart met de bouw van hun droom woning en of bedrijf.

Verder verkent de gemeente de herontwikkelingsmogelijkheden van de rest van de Mient en de toekomst van het pand Mient 22 (Mientfabriek). Na het afronden van de meeste bouwwerkzaamheden wordt naar verwachting medio 2020 gestart met de wegwerkzaamheden aan de Mient.

Planning

Bepalen toekomst gebouw Mient 22 Voorbelasten en Bouwrijp maken De Mient - Noord Bouw van woningen/bedrijven door zelfbouwers Wegwerkzaamheden de Mient

Downloads

Meer weten over dit project?