Capelle aan den IJssel

Wisselspoor, vervangen riolering

Een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte

De riolering in de Wisselspoor en een deel van de Breedspoor is aan vervanging toe, bij het vervangen van de riolering, wordt tevens een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier wordt het hemelwater afgevoerd naar de singel. De straat word weer opgehoogd naar het streefpeil, waarbij de verharding wordt hergebruikt. Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook aan de slag met de groenvoorzieningen en speelplaatsen. Verder en wordt er een nieuw verlichtingsplan gerealiseerd. Hiermee krijgt deze wijk een kwaliteitsimpuls.

Voortgang

  • De voorbereiding van het project zijn gestart.
  • Vooruitlopend hierop zijn de proefsleuven voor de kabels en leidingen gegraven.
  • Binnenkort worden er werkzaamheden voor de (bodem)onderzoeken ingepland.
  • In mei 2019 zijn bewoners van Wisselspoor per brief geïnformeerd over de werkzaamheden.
  • Voor de start van de vervanging van het riool, zullen nutsbedrijven kabels en leidingen verleggen.
  • Voor de start van de werkzaamheden, zal Havensteder oneigenlijk gebruik van gemeentegrond terugbrengen naar de oude staat.

Dit project is helaas vertraagd. De laatste planning vindt u hieronder.

Planning

Voorbereiding Uitvoering

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten