Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Silkeborg

Wij investeren in uw wijk

Inspectie heeft uitgewezen dat er in de Silkeborg en de Kalundborg ernstige schades en verzakkingen in de riolering zijn, waardoor de afvoer niet meer gewaarborgd kan worden. De verharding is verzakt en het asfalt van de rijbaan is, mede door boomwortels, in slechte staat. Dit zal worden aangepakt. De riolering zal worden vervangen en de straat opgehoogd. De buurt valt binnen de 30 km-zone. Daarom zal het asfalt van de rijbanen worden vervangen door klinkers.
Daarnaast zullen lichtmasten en armaturen vervangen worden. De verlichting zal duurzame verlichting worden.
Waar nodig zal ook de beplanting worden vervangen.
Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, zullen de straatnaam- en verkeersborden vervangen worden.

Voortgang

Momenteel worden er zogenaamde proefsleuven gegraven om na te gaan waar kabels en leidingen precies liggen. Met nutsbedrijven zal contact worden opgenomen om na te gaan of zij kabels en leidingen willen vervangen. Als dat het geval is, zal dat gedaan worden voorafgaand aan de werkzaamheden door de gemeente.

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten