Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Schildersvormenbuurt fase 2

Wij investeren in uw wijk

De riolering in de Schildersvormenbuurt is aan vervanging toe en de straat is verzakt. Daarom zal de riolering worden vervangen en de straat opgehoogd. Bij het vervangen van de riolering zal een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) worden aangelegd. Op deze manier wordt het hemelwater afgevoerd naar de singel. De verharding zal uit het oogpunt van duurzaamheid en kostenbesparing wordt hergebruikt. Het asfalt op de erfontsluitingswegen in de wijk zal vervangen worden door betonstraatstenen. Ook gaan we de groenvoorzieningen en speelplaats aan de Pastel vervangen. Verder worden er ondergrondse containers geplaatst en wordt de verlichting vervangen door LED-verlichting. Hiermee krijgt deze wijk een kwaliteitsimpuls.

Bewonersreacties

Alle bewoners worden bedankt voor het meedenken en de gegeven schriftelijke en mondelinge reacties. Binnen de mogelijkheden zijn veel opmerkingen overgenomen maar niet alle verzoeken zijn verwerkt in het algemene belang. De meeste vragen en antwoorden zijn in de Vraag en Antwoordtabel verwerkt en onderaan deze projectpagina geplaatst. Door uw opmerkingen is het ontwerp verbeterd en definitief vastgesteld. Wij gaan het ontwerp nu verder uitwerken in een contract voor aanbesteding naar een aannemer. Na de aanbesteding start de uitvoering medio maart 2022. Wij houden u via brieven en de website op de hoogte.

Veel gestelde vragen over PVC en het werk in uw wijk

De gemeente voert momenteel werkzaamheden uit in mijn wijk. Worden deze afgemaakt?

Dit is per project afhankelijk of de betreffende aannemer nog voldoende PVC in voorraad heeft. Als er geen PVC beschikbaar is, dan kunnen we niet anders dan het werk tijdelijk stilleggen. Zodra er weer voldoende PVC is worden de werkzaamheden afgemaakt. De gemeente en de aannemer zullen er alles aan doen om de werkzaamheden zonder vertraging af te maken.

Kunnen andere werkzaamheden van het groot onderhoud in mijn wijk wel doorgaan als er een PVC tekort is?

Als er geen PVC is worden de totale werkzaamheden stilgelegd. Het is niet mogelijk om de rioolwerkzaamheden (waarvoor de PVC materialen nodig zijn) niet uit te voeren. De slechte staat van het rioolstelsel in uw wijk is één van de hoofdredenen waarom de werkzaamheden uitgevoerd worden.

Dit is overigens afhankelijk per project (maatwerk). Het kan ook zo zijn dat bepaalde werkzaamheden binnen een project toch door kunnen gaan. Maar dit zijn werkzaamheden dit niet direct van toepassing zijn op het vervangen van het riool.

Heeft de gemeente een alternatief beschikbaar om het riool mee te vervangen?

De verwachting is dat in het najaar de levering van PVC weer op gang komt, het is daarom niet gewenst om het beleid voor het toe te passen materiaal te wijzigen. Als de leveringsproblemen langer gaan duren dan kan hier verandering in komen.

(extra toelichting: Beton zou een alternatief kunnen zijn maar we vervangen juist het zware beton door het lichtere PVC omdat Capelle een gemeente is met een slappe bodem. Andere kunststof variaties zijn ook moeilijk verkrijgbaar en veel duurder)

De gemeente voert momenteel werkzaamheden uit in mijn wijk. Blijft mijn wijk bereikbaar?

Er wordt gezorgd dat de wijk altijd bereikbaar is, ook als werk tijdelijk wordt stilgelegd.

Algemeen

Hoe handelt de gemeente bij een acuut probleem van het riool? (bij breuk o.i.d.)

Deze problemen zullen altijd worden opgelost. Het kan zijn dat dit een tijdelijke oplossing is en dat op een later moment (als het PVC weer beschikbaar is) definitief gemaakt wordt.

Heeft het PVC tekort gevolgen voor reguliere (kleine) onderhoudswerkzaamheden?

Voor de kleine onderhoudswerkzaamheden gelden dezelfde zaken als voor het groot onderhoud. Als er geen PVC beschikbaar is zullen de werkzaamheden worden stilgelegd of niet worden gestart.

Planning

Voorbereidingsfase Aanbestedingsfase Uitvoeringsfase

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten