Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Rubenssingel en Albert Cuypstraat

Wij investeren in uw wijk

De riolering in de Rubenssingel en Albert Cuypstraat is aan vervanging toe. Bij het vervangen van de riolering wordt ook een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier wordt het hemelwater afgevoerd naar de singel. De straat wordt weer opgehoogd, waarbij de verharding uit het oogpunt van duurzaamheid en kosten wordt hergebruikt. Ook gaan we de groenvoorzieningen en de speelplaats vervangen. Verder worden er ondergrondse containers geplaatst en maakt de huidige verlichting plaats voor door LED-verlichting. Na afronding van deze werkzaamheden zullen de verkeers- en straatnaamborden worden vervangen. Hiermee krijgt deze wijk een kwaliteitsimpuls.

Voortgang

Stedin heeft het gasnet vervangen. Evides is tot medio september bezig met het vervangen van de waterleiding in uw wijk. Als u hier vragen over heeft kun u contact opnemen met Evides. 

Groen

De groeiplaats van de monumentale kastanjeboom aan de Albert Cuypstraat is behandeld met de TFI-methode® door het injecteren van de bodem tot 80 cm diepte. Hierdoor wordt de groeiplaats direct bij de wortel optimaal verbeterd. Bij het injecteren zijn natuurlijke substraten gebruikt, zodat de boom op een natuurlijke manier wordt gevoed en de gezondheid en conditie wordt verbeterd.

Planning

Het groot onderhoud dat de gemeente in uw wijk gaat uitvoeren start aansluitend aan de werkzaamheden van Evides. Hier zijn wij afhankelijk van de levering van PVC. In het kopje hieronder leest u hier meer over.

PVC

De buizen voor de riolering en putten in Capelle worden gemaakt van PVC. PVC is een kunststof. Wereldwijd is er op dit moment een groot tekort aan grondstoffen en dat heeft grote gevolgen voor de leveringen van PVC. Hier hebben we bij de uitvoer van onze projecten last van. De aannemer kan momenteel geen PVC inkopen. Eenvoudig gezegd, zonder PVC kan het werk niet beginnen in uw wijk.

Als er voldoende PVC op voorraad is kunnen we starten met het werk aan het riool. De verwachting is dat in het najaar de levering van PVC weer op gang komt. Als we vertraging oplopen of juist eerder kunnen beginnen informeren wij u met een bewonersbrief en informatie op onze website.

Algemeen

Hoe handelt de gemeente bij een acuut probleem van het riool? (bij breuk o.i.d.)

Deze problemen zullen altijd worden opgelost. Het kan zijn dat dit een tijdelijke oplossing is en dat op een later moment (als het PVC weer beschikbaar is) definitief gemaakt wordt.

Heeft het PVC tekort gevolgen voor reguliere (kleine) onderhoudswerkzaamheden?

Voor de kleine onderhoudswerkzaamheden gelden dezelfde zaken als voor het groot onderhoud. Als er geen PVC beschikbaar is zullen de werkzaamheden worden stilgelegd of niet worden gestart.

Planning

Voorbereiding Uitvoering

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten