Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden rotondes Schollevaar

Wat gaan we doen?

In de afgelopen jaren hebben de bewoners uit de wijk Schollevaar aandacht gevraagd voor de verkeersonveiligheid op de Burgemeester Van Dijklaan, de Burgemeester Van Beresteijnlaan en de Operalaan. Hier zijn helaas diverse verkeersongevallen gebeurd. Daarom neemt de gemeente maatregelen.

3 rotondes in Schollevaar

De komende 2 jaar gaan we 3 rotondes aanleggen. Eén rotonde is recent aangelegd op de Burgemeester Van Beresteijnlaan en er worden 2 rotondes aangelegd op de Burgemeester Van Dijklaan, namelijk op de kruising met het Beatrijs erf en de Herenburg. Dit doen we om de wegen overzichtelijker te maken, de snelheid te verminderen en de veiligheid te vergroten. We leggen de rotondes niet tegelijk aan.

Start aanleg rotonde Burgemeester Van Dijklaan/Herenburg

Op maandag 3 januari zijn we gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde op de kruising van de Burgemeester Van Dijklaan met Herenburg. Naast de aanleg van een rotonde gaan we ook onderstaande werkzaamheden uitvoeren:

  • Vervangen van het riool
  • Hogere lichtmasten en duurzame ledverlichting plaatsen
  • Vervangen van het asfalt
  • Vervangen duikers
  • Groot onderhoud aan de fietstunnel naar de Dwarsfluit

De nieuwsbrief hierover is bij de direct aanwonenden bezorgd. Alle werkzaamheden zijn naar verwachting klaar voor augustus 2022. De streefdatum van de opening is vrijdag 29 juli 2022.

De deklaag van het asfalt brengen we in de tweede helft van mei 2022 in 1 keer aan. Dit doen we voor een beter resultaat. De deklaag brengen we aan op de hele Burgemeester van Dijklaan (tussen de Hobo en de rotonde Vrijheidsdans) inclusief beide rotondes.

Het aanbrengen van de deklaag zal 3 dagen duren en gedurende deze tijd zal de Burgemeester van Dijklaan geheel zijn afgesloten. De toegangsweg is dan te bereiken via de rotonde Vrijheidsdans en de Hobo.

In de tussentijd hebben we tijdelijke belijning aangebracht op de rotonde Beatrijs Erf en het gedeelte tot aan de rotonde Vrijheidsdans.

Op welke tijdstippen wordt er aan de rotondes gewerkt?

We werken op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 16.00 uur.

Video heiwerkzaamheden

 https://youtu.be/iiCh2XxQug0 

Wat betekent dit voor u?

Om de rotonde op de kruising van de Burgemeester Van Dijklaan/Herenburg aan te kunnen leggen is de weg van maandag 3 januari tot en met vrijdag 29 juli 2022 afgesloten. Het gaat hierbij om het gedeelte van de weg tussen de rotonde Beatrijs erf en de Hobo. 

Dit betekent dat u voor een langere tijd een andere en/of langere route met de auto moet rijden. 

Er zijn twee omleidingen:

1. U rijdt via de Herenburg, Posthoorn en Hobo

2. U rijdt via de Burgemeester Van Dijklaan, Burgemeester Bakkerlaan, Burgemeester Schalijlaan en de Hoofdweg

De bereikbaarheid voor de hulpdiensten tijdens het werk aan de rotondes

Net als iedereen via de omleidingsroutes. Op dit moment zijn er geen speciale voorzieningen getroffen en nodig voor hulpdiensten. Als het nodig is worden voorzieningen getroffen. We hebben hierover contact met de hulpdiensten.

Bussluis

Er komen bij de gemeente Capelle aan den IJssel veel vragen binnen over de bussluis; de meest gestelde vraag is: waarom wordt de bussluis niet opengesteld voor verkeer?

De optie om de bussluis open te stellen voor verkeer heeft de gemeente zeker overwogen. Toch heeft de gemeente besloten om dit niet te doen. De bussluis bij de Sinjeur Semeynsburg is onderdeel van een schoolroute. Dit is een schoolroute richting het Emmauscollege. De weg is hier veel te smal om een deel van het autoverkeer, dat over de Burgemeester Van Dijklaan rijdt, toe te laten. Dit is in combinatie met de schoolroute die er loopt zeer onveilig. Daarnaast maakt bij het openstellen van de bussluis niet alleen het verkeer uit Schollevaar gebruik van deze route maar ook het doorgaande verkeer richting Capelle Oostgaarde en Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit zorgt dus voor nog meer drukte.

Meer informatie

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden aan de rotondes. Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Dirk van den Heuvel (projectleider) via d.van.den.heuvel@capelleaandenijssel.nl.

Planning

Uitvoering

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws