Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden rotondes Schollevaar

Wat gaan we doen?

In de afgelopen jaren hebben de bewoners uit de wijk Schollevaar aandacht gevraagd voor de verkeersonveiligheid op de Burgemeester Van Dijklaan, de Burgemeester Van Beresteijnlaan en de Operalaan. Hier zijn helaas diverse verkeersongevallen gebeurd. Daarom neemt de gemeente maatregelen.

3 rotondes in Schollevaar

De komende 2 jaar gaan we 3 rotondes aanleggen. Eén rotonde is recent aangelegd op de Burgemeester Van Beresteijnlaan en er worden 2 rotondes aangelegd op de Burgemeester Van Dijklaan, namelijk op de kruising met het Beatrijs erf en de Herenburg. Dit doen we om de wegen overzichtelijker te maken, de snelheid te verminderen en de veiligheid te vergroten. We leggen de rotondes niet tegelijk aan.

Start aanleg rotonde Burgemeester Van Dijklaan/Beatrijs erf 

Op maandag 23 augustus zijn we gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde op de kruising van de Burgemeester Van Dijklaan met het Beatrijs erf. Naast de aanleg van een rotonde gaan we ook onderstaande werkzaamheden uitvoeren:

  • Vervangen van het riool
  • Hogere lichtmasten en duurzame ledverlichting plaatsen
  • Vervangen van het asfalt
  • Vervangen duikers
  • Groot onderhoud aan de fietstunnel naar de Dwarsfluit

De rotonde is in december klaar. 

Aanleg rotonde Burgemeester Van Dijklaan/Herenburg

In januari 2022 starten we met de aanleg van de rotonde op de Burgemeester Van Dijklaan/Herenburg. Hiervoor informeren wij u in het najaar van 2021. Alle werkzaamheden zijn naar verwachting klaar in september 2022. 

Wat betekent dit voor u?

Om de rotonde op de kruising van de Burgemeester Van Dijklaan en het Beatrijs erf aan te kunnen leggen is de weg van maandag 23 augustus tot en met december 2021 afgesloten. Het gaat hierbij om het gedeelte van de weg tussen de Vrijheidsdans en de Herenburg. Dit betekent dat u voor een langere tijd een andere en/of langere route met de auto moet rijden. Hieronder vindt u de omleidingsroute en de kaart met de omleidingsroute.

Omleiding 1:

  • Beatrijs erf – Filomeentje Erf – Reidans – Vrijdheidsdans (route A op omleidingskaart, te vinden onder downloads)

Omleiding 2:

Burgemeester Van Dijklaan – Burgemeester Bakkerlaan – Burgemeester Schalijlaan – Hoofdweg (route B op omleidingskaart, te vinden onder downloads)

Bussluis

Er komen bij de gemeente Capelle aan den IJssel veel vragen binnen over de bussluis; de meest gestelde vraag is: waarom wordt de bussluis niet opengesteld voor verkeer?

De optie om de bussluis open te stellen voor verkeer heeft de gemeente zeker overwogen. Toch heeft de gemeente besloten om dit niet te doen. De bussluis bij de Sinjeur Semeynsburg is onderdeel van een schoolroute. Dit is een schoolroute richting het Emmauscollege. De weg is hier veel te smal om een deel van het autoverkeer, dat over de Burgemeester Van Dijklaan rijdt, toe te laten. Dit is in combinatie met de schoolroute die er loopt zeer onveilig. Daarnaast maakt bij het openstellen van de bussluis niet alleen het verkeer uit Schollevaar gebruik van deze route maar ook het doorgaande verkeer richting Capelle Oostgaarde en Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit zorgt dus voor nog meer drukte.

Meer informatie

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden aan de rotondes. Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Dirk van den Heuvel (projectleider) via projecten@capelleaandenijssel.nl.

Downloads

Meer weten over dit project?
  • Dirk van den Heuvel

Nieuws