Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Lofoten

Vervangen riolering en wegonderhoud

De riolering in de Lofoten, Carolinen en Azoren moet worden vervangen, tevens wordt hierbij een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier kan er voldoende hemelwater afgevoerd worden naar de singel. Hierbij word de bestaande verharding herbruikt en de straat opgehoogd naar streefpeil. Ook de openbare verlichting wordt meegenomen in het project. Er wordt hiervoor een nieuw verlichtingsplan gemaakt, waarbij de lichtmasten hoger worden geplaatst. Indien noodzakelijk worden lichtmasten vervangen.

Het aanwezige groen wordt verwijderd en vervangen door nieuwe beplanting. De aanwezige bomen met een slechte vitaliteit worden waar noodzakelijk gerooid en waar mogelijk vervangen door een duurzamere soort. Tevens worden er plantvakken buiten de projectgrens meegenomen en deze voorzien van nieuwe beplanting.

Doe mee
Er zijn informatiebrieven naar bewoners verstuurd over het project. In deze brief staat naast de informatie ook vermeld hoe u uw ideeën over de invulling of verbetering van de buitenruimte kenbaar kan maken. Ook wordt er een bijeenkomst georganiseerd. De datum hiervan is nog niet bekend.

Voortgang

  • Begin 2018 is de voorbereiding van het project opgestart.
  • In februari en maart 2019 hebben er bewonersavonden plaatsgevonden.
  • De gemeente streeft ernaar om de werkzaamheden aansluitend aan de Hebriden uit te voeren. Eén en ander is wel afhankelijk van de nutspartijen.
  • Nutspartijen Evides (water) en Stedin (gas) gaan hun leidingen vervangen. Zij informeren u hierover zelf.
  • De werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan.

Planning

Start voorbereiding project Start werkzaamheden

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten