Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Kopspoor

Kopspoor vervangen riolering en wegonderhoud

De riolering in de Kopspoor moet worden vervangen. Daarbij wordt een gecombineerd hemelwater- en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier kan er voldoende hemelwater afgevoerd worden naar de singel. Hierbij wordt de bestaande verharding hergebruikt en de straat opgehoogd. Ook de openbare verlichting wordt meegenomen in het project. Er wordt hiervoor een nieuw verlichtingsplan gemaakt, waarbij de lichtmasten hoger worden geplaatst. Indien noodzakelijk worden lichtmasten vervangen. Verder zal het aanwezige groen worden vervangen.

Voortgang

  • Bewonersavonden hebben plaatsgevonden op 21 mei 2019, de tweede op 18 juni jl.
  • Het werk is aanbesteed aan aannemer Kraaijeveld.

Speeltuinen

In de periode van 19 oktober t/m 30 oktober 2020 zijn de speeltoestellen aan het Kopspoor 43 en 131 geplaatst. 

Deze zijn klaar voor gebruik, veel speelplezier!

Planning

Voorbereiding Uitvoering

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten