Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Kopspoor

Kopspoor vervangen riolering en wegonderhoud

Vervangen riolering
Ophoging straat
Hemelwater- en drainagestelstel
Nieuw verlichtingsplan

De riolering in de Kopspoor moet worden vervangen. Daarbij wordt een gecombineerd hemelwater- en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier kan er voldoende hemelwater afgevoerd worden naar de singel. Hierbij wordt de bestaande verharding hergebruikt en de straat opgehoogd. Ook de openbare verlichting wordt meegenomen in het project. Er wordt hiervoor een nieuw verlichtingsplan gemaakt, waarbij de lichtmasten hoger worden geplaatst. Indien noodzakelijk worden lichtmasten vervangen.

Doe mee!
Tijdens bewonersavonden konden omwonenden ideeën over de invulling of verbetering van de buitenruimte kenbaar maken. Deze ideeën zijn voor zover praktisch en financieel haalbaar verwerkt in het ontwerp. Dat ontwerp vindt u onderaan deze pagina.

Groenwerkzaamheden
Het aanwezige groen wordt verwijderd en vervangen door nieuwe beplanting. De aanwezige bomen met een slechte vitaliteit worden waar noodzakelijk gerooid en waar mogelijk vervangen door een duurzamere soort. Tevens worden er plantvakken buiten de projectgrens meegenomen en deze voorzien van nieuwe beplanting.

Voortgang

  • Bewonersavonden hebben plaatsgevonden op 21 mei 2019, de tweede op 18 juni jl.
  • De voorbereidingen op de aanbesteding zijn gestart.
  • Na de aanbesteding zal de planning van de werkzaamheden van de aannemer bekend worden gemaakt. De planning voor de start van de uitvoering was het derde kwartaal van 2019. Door nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van bodemonderzoek, is er meer tijd nodig voor dit onderzoek. Daarom zal de uitvoering van het project verschuiven naar begin februari 2020.

Planning

Voorbereiding project Uitvoering

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten