Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Kopspoor

Kopspoor vervangen riolering en wegonderhoud

Vervangen riolering
Wegonderhoud
Hemelwater- en drainagestelstel
Nieuw verlichtingsplan

De riolering in de kopspoor moet worden vervangen, tevens wordt hierbij een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier kan er voldoende hemelwater afgevoerd worden naar de singel. Hierbij word de bestaande verharding hergebruikt en de straat opgehoogd naar streefpeil. Ook de openbare verlichting wordt meegenomen in het project. Er wordt hiervoor een nieuw verlichtingsplan gemaakt, waarbij de lichtmasten hoger worden geplaatst. Indien noodzakelijk worden lichtmasten vervangen.

Doe mee!
Bewonersbrieven voor het betreffende project zijn reeds verzonden waarin u uw ideeën over de invulling of verbetering van de buitenruimte kenbaar heeft kunnen maken. Ook wordt er een bijeenkomst georganiseerd.

Groenwerkzaamheden
Het aanwezige groen wordt verwijderd en vervangen door nieuwe beplanting. De aanwezige bomen met een slechte vitaliteit worden waar noodzakelijk gerooid en waar mogelijk vervangen door een duurzamere soort. Tevens worden er plantvakken buiten de projectgrens meegenomen en deze voorzien van nieuwe beplanting.

Voortgang

  • Inloopavond bewoners, 21 mei 2019.
  • Locatie Groenedijk 10 (Gemeentewerf).
  • De 2de inloopavond is geweest (18-6-2019).
  • Het project wordt nu aanbestedingsgereed gemaakt.
  • Na de aanbesteding zal de planning van de werkzaamheden van de aannemer bekend worden gemaakt.
  • Start data gepland 3de kwartaal, na de werkzaamheden van Evides.
Meedenken over dit project?

Planning

Voorbereiding project Uitvoering

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten