Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Doelen - Bouvigne

Wij investeren in uw wijk!

De riolering in de omgeving van de Doelen - Bouvigne is aan vervanging toe. De werkzaamheden die wij moeten doen, geven helaas (enige) overlast in de omgeving. Om de overlast te beperken, voeren we een aantal werkzaamheden tegelijkertijd uit.

Werkzaamheden:

  • Het aanleggen van een gecombineerd hemelwater- en drainagestelsel (DT-riool). Hiermee wordt voldoende hemelwater afgevoerd naar het oppervlaktewater. Zo bereiden we ons voor op klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande hevige buien waar we in de toekomst mee te maken krijgen.
  • Het plaatsen van ondergrondse (afval)containers, indien mogelijk.
  • Het ophogen van de straat. Hierbij hergebruiken we zoveel mogelijk de bestaande stenen.
  • Het optimaliseren van de parkeerruimte en waar mogelijk inspelen op de parkeerbehoefte in uw wijk.
  • Het ontwerpen van een nieuw verlichtingsplan voor de openbare ruimte. We plaatsen hogere lichtmasten, vervangen kapotte lichtmasten en vervangen de lampen door duurzame ledverlichting.

Daarnaast krijgen nutsbedrijven de mogelijkheid hun leidingen te vervangen of onderhoud aan hun leidingen te plegen.

Voortgang

Na een lange periode van stilte rondom het project kan over de voortgang het volgende gemeld worden.

Per brief, die u op deze pagina onder Downloads aantreft, zijn bewoners van de buurt Doelen-Bouvigne geïnformeerd over de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden nadat geconstateerd was dat de riolering in uw straat vervangen moet worden en de straat zelf verzakt is.* Voordat de riolering vervangen kan worden, zullen er maatregelen aan kabels en leidingen genomen moeten worden. De reden daarvoor is dat bij graven als eerste kabels en leidingen zullen worden aangetroffen en de riolering daaronder ligt. Om werkzaamheden aan de kabels en leidingen te kunnen uitvoeren, is op diverse locaties in de wijk openbaar groen verwijderd. Het uitzoeken van de precieze werkzaamheden was een tijdrovende klus.

Inmiddels is gestart worden met werkzaamheden aan de kabels aan leidingen. Allereerst is Eneco Stadsverwarming gestart met het verleggen van delen van de leidingen. Vanuit de Hermitage wordt de wijk in gewerkt. Tegelijkertijd is Evides gestart met het verplaatsen van de waterleidingen. Helaas kan Eneco Stadverwarming in de wintermaanden niet doorwerken, omdat gebruikers van stadsverwarming in die periode van warmte voorzien moeten worden. Naar verwachting zal er tussen oktober en april minimaal gewerkt worden aan de leidingen voor stadsverwarming. Ondertussen werkt de gemeente Capelle aan den IJssel aan de voorbereiding van haar eigen werkzaamheden aan de riolering, bestrating en verlichting.

* Op deze brief staat een onvolledige adressering. De brief is o.a. bezorgd op Bouvigne maar op de nummers 1 t/m 90 en niet - zoals in de brief staat - op de nummers 1 t/m 43. Onze excuses hiervoor.

Planning

Voorbereidend project Uitvoering gemeente

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten