Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Dansenbuurt noord fase 3

Wij investeren in uw wijk

De riolering in de Dansenbuurt Noord is aan vervanging toe, bij het vervangen van de riolering, wordt tevens een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier wordt het hemelwater afgevoerd naar de singel. De straat word weer opgehoogd naar het streefpeil. De verharding wordt hergebruikt.

Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook aan de slag met de groenvoorzieningen en speelplaatsen. Verder worden er ondergrondse containers geplaatst en wordt er een nieuw verlichtingsplan gerealiseerd. Hiermee krijgt de wijk een kwaliteitsimpuls.

Voortgang

Stedin (elektra) en Evides hebben het werk aan hun kabels en leidingen afgerond.

Het groot onderhoud dat in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd, vordert gestaag.

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer D. van Willigen via 010 284 8709  en d.van.willigen@capelleaandenijssel.nl of het klantencontactcentrum van de gemeente Capelle aan den IJssel, telefoonnummer 14010.

Planning

Voorbereiding Uitvoering

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten