Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Dansenbuurt-Noord

Wij investeren in uw wijk!

Vervangen riolering
Aanleg hemelwater- en drainagestelsel
Ophogen en wegonderhoud
Vernieuwen groen
Nieuw verlichtingsplan
Ondergrondse containers waar mogelijk

De riolering in de Dansenbuurt Noord is aan vervanging toe, bij het vervangen van de riolering, wordt tevens een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier wordt het hemelwater afgevoerd naar de singel. De straat word weer opgehoogd naar het streefpeil, waarbij de verharding wordt hergebruikt. Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook aan de slag met de groenvoorzieningen en speelplaatsen. Verder worden er ondergrondse containers geplaatst en wordt er een nieuw verlichtingsplan gerealiseerd. Hiermee krijgt deze wijk een kwaliteitsimpuls.

Voortgang

Stedin (elektra) heeft hun aanpassingen aan de nieuwe infrastructuur onlangs uitgevoerd. Evides (waterleiding) start in week 12-2019 met hun werkzaamheden die naar verwachting 2 maanden zullen duren. Evides informeert u binnenkort nader over hun werkzaamheden. Bijgevoegd is een tekening welke leidingen ze gaan vervangen.

Over de start van de werkzaamheden door de gemeente heeft u een brief ontvangen. Deze is toegevoegd als download.

Aannemer A.C. de Groot gaat op maandag 29 april starten met de werkzaamheden. Het streven is om voor het einde van 2019 gereed te zijn.

De bouwvak is vanaf week 30 (22 juli) t/m week 33 (16 augustus). De fasering en planning van de werkzaamheden is toegevoegd als download.

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer D. van Willigen, 010-284 8709 (email d.van.willigen@capelleaandenijssel.nl) of het informatiecentrum van de gemeente Capelle aan den IJssel, 14010.

Meedenken over dit project?

Planning

Voorbereiding en aanbesteding Uitvoering

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten