Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Burgenbuurt-zuid

Project gereed!

De riolering in de Burgenbuurt-zuid moest worden vervangen, waarbij gelijktijdig een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) werd aangelegd. Met dit systeem wordt het hemelwater gescheiden van het afvalwater afgevoerd naar het oppervlaktewater. Waar nodig is de openbare ruimte opgehoogd. Deze is opnieuw bestraat waarbij uit het oogpunt van kostenbesparing de bestaande verharding is hergebruikt. De openbare verlichting is vervanging door LED-verlichting en waar nodig zijn armaturen of lichtmasten vervangen. Het bestaande groen is vervangen door nieuwe beplanting. De bomen met een slechte vitaliteit zijn gerooid en vervangen door een duurzamere soort.

#

Planning

Voorbereiding Uitvoering
Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten