Capelle aan den IJssel

Werkzaamheden Burgenbuurt-zuid

Wij investeren in uw wijk!

De riolering in de Burgenbuurt-zuid moet worden vervangen, waarbij gelijktijdig een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) wordt aangelegd. Hierdoor wordt het hemelwater gescheiden van het afvalwater afgevoerd naar het oppervlaktewater. Daar waar nodig wordt de openbare ruimte opgehoogd tot het streefpeil en wordt de bestaande verharding hergebruikt. De Openbare Verlichting wordt ook meegenomen in dit project. Er wordt een nieuw verlichtingsplan gemaakt en waar nodig zullen masten en armaturen worden vervangen. Het bestaande groen wordt verwijderd en vervangen door nieuwe beplanting. De bomen met een slechte vitaliteit worden gerooid en vervangen door een duurzamere soort.

Voortgang

De werkzaamheden zijn voor de bouwvak 2019 zijn afgerond. Het aanbrengen van het groen zal in het huidige plantseizoen worden uitgevoerd.

Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoeren van de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer D. van Willigen (tel: 06-52 67 75 60). Ook kunt u naar de keet van de aannemer gaan of bellen met de gemeente Capelle aan den IJssel (tel: 14010).

Planning

Voorbereiding Uitvoering
Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten