Capelle aan den IJssel

Vervoersknooppunt Rivium

Het knooppunt van innovatief vervoer

In 1999 werd op Rivium de eerste generatie van de zelfrijdende ParkShuttle geïntroduceerd. Dit kleinschalige openbaar vervoersysteem is wereldwijd uniek. Het is nog steeds het enige zelfrijdende systeem zonder steward aan boord, dat kruisingen heeft met ander verkeer. Van 2005 tot en met mei 2019 reed de tweede generatie van dit systeem. Sinds 1999 zijn er al meer dan 6.000.000 reizigers vervoerd tussen de beginhalte metrostation Kralingse Zoom en de huidige eindhalte Rivium 4e straat.

Samenwerking

In het project wordt nauw samengewerkt met o.a. Transdev-Connexxion de vervoerder, leverancier van het voertuig 2getthere, de gemeente Rotterdam, de MRDH, de Waterbus, sSitaelde Provincie Zuid-Holland, het Researchlab Automated Driving Delft (RADD), het Hoogheemraadschap HHSK en eigenaren en huurders op Rivium.

Vernieuwing en uitbreiding

Bij de nieuwe eindhalte op de Schaardijk wordt de Vervoersknoop Rivium gerealiseerd. Vanaf de eindhalte, ter hoogte van het Zalmhuis, kan men in de toekomst overstappen op de Waterbus. Ook komen er drie deelfiets-stations op Rivium waar men kan overstappen op een elektrische (deel)fiets. Door de realisatie van het deelfiets-systeem in Capelle aan den IJssel, maken we deel uit van een groter regionaal netwerk met honderden fietsen in de regio Rotterdam. Ook zijn er plannen om een P+R voorziening te creëren ter hoogte van de eindhalte, onder andere voor reizigers van de Waterbus en voor bezoekers van de Kuip. Vervoer over water naar voetbalwedstrijden en evenementen speelt een belangrijke rol in de toekomstige bereikbaarheid van Feyenoord City.

De uitgevoerde behoefte onderzoeken op Rivium, de Esch en Fascinatio laten zien dat een aanzienlijk deel van de respondenten de ParkShuttle en de Waterbus beschouwt als alternatieve vervoersmiddelen. Met de introductie van de vernieuwde ParkShuttle van 2getthere (generatie 3.0) en de toekomstige aansluiting op de Waterbus, geven wij een belangrijke impuls aan het realiseren van een goed bereikbaar werk-woongebied. Het bestaande traject is fysiek doorgetrokken tot aan de Nieuwe Maas. Hiermee wordt de metro via de ParkShuttle uiteindelijk verbonden met vervoer over water. De komende jaren werken we verder aan innovaties in het vervoersysteem. In de toekomst gaat de ParkShuttle voor een deel tussen het andere verkeer rijden, op de openbare weg.

De overgang van ParkShuttle 2.0 naar ParkShuttle 3.0

De ParkShuttle wordt vernieuwd, de baan krijgt extra onderhoud, haltes worden aangepast en uiteraard moet het nieuwe voertuig getest worden in zijn omgeving.

Vanaf 3 juni 2019 maakt de ParkShuttle gebruik van alternatief vervoer (lijn 91). Vanaf metrostation Capelsebrug kunt u bus 91 pakken, die vervolgens zal stoppen bij de bushalte Fascinatio, bij de afslag Abram van Rijckevorselweg en de Rivium Boulevard en bij een aantal tijdelijke haltes op de Rivium Boulevard, de Rivium Westlaan en aan de Rivium 1e straat om vervolgens terug te keren naar Capelsebrug. De route van het alternatief vervoer vindt u onder algemene links.

De eerste nieuwe shuttles zijn op Rivium gearriveerd en voeren op dit moment testritten uit. Het testen duurt langer dan verwacht. De komende periode zullen ook de resterende voertuigen worden geleverd. Het is nog niet bekend wanneer de dienstregeling met passagiers wordt hervat.

Voortgang

Begin 2017 is de gemeente gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande ParkShuttlebaan. Dit vormde een eerste stap naar de uitbreiding. Op 7 maart 2018 heeft de bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH de concessie ParkShuttle 2018-2033 aan Transdev-Connexxion verleend. In december 2019 is de uitbreiding van de infrastructuur van het tracé tot aan de Schaardijk gereed gekomen. Op dit moment zetten we verdere stappen in het vernieuwen van het vervoersysteem en in de uitbreiding van de infrastructuur, die uiteindelijk resulteren in het realiseren van de Vervoersknoop Rivium. Op 23 januari 2020 is de eerste nieuwe shuttle van de derde generatie afgeleverd op Kralingse Zoom. Dit voertuig wordt ingezet om de werking van alle vernieuwde systemen en de baan te testen. Helaas duurt het testen langer dan verwacht. Het weer gaan rijden met passagiers komt snel nader bij. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Planning

Overeenkomsten/vergunningen Waterbus Testen nieuwe ParkShuttle op de bestaande baan Realisatie Waterbushalte Testen nieuwe ParkShuttle op de nieuwe infrastructuur Realisatie Vervoersknoop Rivium Rijden met passagiers op de bestaande baan Rijden met passagiers op de hele baan
Meer weten over dit project?
  • Ab Schelling