Capelle aan den IJssel

Vervoersknooppunt Rivium

Het knooppunt van innovatief vervoer

In 1999 werd op Rivium de eerste generatie van de zelfrijdende ParkShuttle geïntroduceerd. Dit kleinschalige openbaar vervoersysteem is wereldwijd uniek. Het is nog steeds het enige zelfrijdende systeem zonder steward aan boord, dat kruisingen heeft met ander verkeer. Van 2005 tot en met mei 2019 reed de tweede generatie van dit systeem. Sedert 2010 als regulier openbaar vervoer in een eigen concessie. Sinds 1999 zijn er al meer dan 6.000.000 reizigers vervoerd tussen de beginhalte metrostation Kralingse Zoom en de huidige eindhalte Rivium 4e straat.

Doe mee
In mei 2019 is het nieuwe informatiecentrum geopend in de middenberm van de Rivium Boulevard. 

Samenwerking
In het project wordt nauw samengewerkt met o.a. de Waterbus, Gobike, de Verkeersonderneming, de gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Connexxion-Transdev, de Provincie Zuid-Holland, het Researchlab Automated Driving Delft (RADD), eigenaren en huurders op Rivium en voertuigleverancier 2getthere.

Vernieuwing en uitbreiding
De komende jaren werken we aan de vernieuwing van het vervoersysteem en aan de uitbreiding van de infrastructuur op Het Nieuwe Rivium. Het traject is in 2019 doorgetrokken tot aan de Nieuwe Maas. Hiermee wordt het Rotterdamse metronetwerk verbonden met vervoer over water, waarbij de haltes centraler in het Rivium komen te liggen. Het door gemengd verkeer laten rijden van de ParkShuttle op de openbare weg vormt de grootste uitdaging binnen het project in de komende tijd.

Bij de nieuwe eindhalte op de Schaardijk wordt de Vervoersknoop Rivium gerealiseerd. Vanaf de eindhalte kan men in de toekomst overstappen op de Waterbus. Ook komen er drie deelfiets stations op Rivium waar men kan overstappen op een elektrische (deel)fiets. Een tijdelijk deelfiets station is sinds september 2018 aanwezig op de hoek van de Rivium 4e Straat en de Rivium Boulevard. Door de realisatie van het deelfiets-systeem in Capelle aan den IJssel, maken we deel uit van een groter regionaal netwerk met honderden fietsen in de regio Rotterdam. Ook zijn er plannen om een P+R voorziening te creëren ter hoogte van de eindhalte, onder andere voor reizigers van de Waterbus en voor bezoekers van de Kuip. Vervoer over water naar voetbalwedstrijden en evenementen speelt een belangrijke rol in de toekomstige bereikbaarheid van Feyenoord City. De uitgevoerde behoefte onderzoeken op Rivium, de Esch en Fascinatio laten zien dat een aanzienlijk deel van de respondenten de ParkShuttle en de Waterbus beschouwt als alternatieve vervoersmiddelen. Met de introductie van de vernieuwde ParkShuttle van 2getthere (generatie 3.0) in 2020 en de toekomstige aansluiting op de Waterbus, geven wij een belangrijke impuls aan het realiseren van een goed bereikbaar werk-woongebied.

Vervangend vervoer in verband met overgang van ParkShuttle 2.0 naar 3.0
De ParkShuttle wordt vernieuwd, de baan krijgt extra onderhoud, haltes worden aangepast en uiteraard moet het nieuwe voertuig getest worden in zijn omgeving.

Vanaf maandag 3 juni 2019 tot uiterlijk juni 2020 rijdt de ParkShuttle niet. Gedurende deze periode wordt vervangend vervoer ingezet door Connexxion met lijnnummer lijn 91, die een alternatieve route rijdt van Capelsebrug (beneden) naar het bedrijventerrein Rivium en weer terug.

Vanaf metrostation Capelsebrug kunt u bus 91 pakken, die vervolgens zal stoppen bij de bushalte Fascinatio, bij de afslag Abram van Rijckevorselweg en de Rivium Boulevard en bij een aantal tijdelijke haltes op de Rivium Boulevard, de Rivium Westlaan en aan de Rivium 1e straat om vervolgens terug te keren naar Capelsebrug.

De route van het alternatief vervoer vindt u onder algemene links.

Primeur: eerste ervaringen met elektrische deelfietsen - Gobikes - op Rivium
Op 6 september 2018 is op Rivium in Capelle aan den IJssel het eerste deelfiets station feestelijk geopend door wethouder Dick van Sluis en Gobike directeur Jeffrey Dost. Vooruitlopend daarop hebben enkele Rivium ‘bewoners’ op 22 augustus 2018 alvast ervaring op kunnen doen met deze elektrische deelfietsen. Gobike stelde daarvoor drie fietsen beschikbaar. Daarmee kon de eerste schouw op Rivium gedaan worden in aanloop naar het Keurmerk Veilig Ondernemen. Zowel parkmanager Janneke Both, als Rivium marinier Henk van Ree waren enthousiast over de elektrische, traceerbare deelfietsen. De verwachting is dat Rivium eind 2018 drie Gobike stations telt, met elk een aantal fietsen. Gebruik en betaling van de fiets geschiedt via de app die daarvoor in app stores van de diverse telefoonaanbieders kan worden gedownload. Gobike maakt, samen met de in 2019/ 2020 te vernieuwen en uit te breiden ParkShuttle en de toekomstige Waterbushalte, onderdeel uit van Vervoersknoop Rivium. Vanaf dit jaar kunnen zij ook hun voordeel gaan doen met de andere nieuwe of vernieuwde vervoersalternatieven die samen zorgen voor een nog beter bereikbaar woon-werkgebied.

Voortgang
Begin 2017 is de gemeente gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande ParkShuttlebaan. Dit vormde een eerste stap naar de uitbreiding. Op 7 maart 2018 heeft de bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH de concessie ParkShuttle 2018-2033 aan Connexxion verleend. In december 2019 is de uitbreiding van het tracé tot aan de Schaardijk gereed gekomen. In de komende periode zetten we verdere stappen in het vernieuwen van het vervoersysteem en in de uitbreiding van de infrastructuur, die uiteindelijk resulteren in het realiseren van de Vervoersknoop Rivium. Op 23 januari 2020 is de eerste nieuwe shuttle van de derde generatie afgeleverd op Kralingse Zoom. Dit voertuig wordt ingezet om de werking van alle vernieuwde systemen en de baan te testen. Later dit voorjaar arriveert het eerste voertuig dat ook daadwerkelijk ingezet zal worden voor het rijden met passagiers. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Planning

Voorbereiding op- en aanpassing van de infrastructuur Overeenkomsten/vergunningen Waterbus Testen nieuwe ParkShuttle op de bestaande baan Realisatie Waterbushalte Testen nieuwe ParkShuttle op de nieuwe infrastructuur Realisatie Vervoersknoop Rivium Rijden met passagiers op de bestaande baan Rijden met passagiers op de hele baan
Meer weten over dit project?