Capelle aan den IJssel

Verkoop bedrijfskavels Fascinatio

Fascinatio, een bijzondere woonwijk omringd door mooie bedrijven

De wijk Fascinatio is de jongste wijk van Capelle aan den IJssel en bestaat sinds 2001. Naam en de inrichting van de wijk zijn ontleend aan het boek Fascinatio, de wonderwind van Tom Manders jr. De wijk bestaat uit een woonwijk met daaromheen een ring van bedrijven en kantoren. Deze ring is door het uitbreken van de kredietcrisis nog niet af. De stagnerende kantorenmarkt en de toenemende vraag naar woonruimte maakt dat ook in deze buitenste ring woningbouw initiatieven mogelijk zijn.

Nu de wijk is afgerond, wordt bekeken of de samenwerking met Rotterdam kan worden beëindigd. Als de samenwerking met Rotterdam wordt beëindigd, dan komt de verantwoordelijkheid voor de uitgifte van de resterende commerciële kavels geheel bij Capelle te liggen. Aangezien daar risico’s en opbrengsten mee gemoeid zijn, moet Capelle eerst sluitende, financiële afspraken maken met Rotterdam voordat de samenwerking wordt beëindigd. Het toestaan van andere functies op de commerciële kavels (herprogrammeren), kan het uitgifterisico voor Capelle verminderen.

Doe mee
Door middel van promotie en (marktconforme) richtprijzen wordt de markt actief benaderd om de resterende kavels te verkopen. Tot het moment van verkoop, kunnen beschikbare kavels een tijdelijke gebruiksfunctie krijgen. Goed voorbeeld daarvan is de Stadslandbouw waar bewoners en scholen uit de wijk groente en fruit verbouwen en elkaar ontmoeten.

Voortgang
Fascinatio is een bijzondere wijk binnen Capelle aan den IJssel. Aan de buitenzijde is een ring voor bedrijvigheid en kantoren gelegen. De kavels zijn bouwrijp. Er is ruimte voor nieuwe initiatieven, zoals het realiseren van wonen en werken. Voor een overzicht van de kavels, zie de kaart van het Fascinatio.

Planning

Uitgifte resterende bedrijfskavels
Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten