Capelle aan den IJssel

Verbeteren Golfbaanpad als verkeersveilige en aantrekkelijke fietsroute

Upgrade kruising Golfbaanpad en 's-Gravenweg

Het Golfbaanpad is onderdeel van een veelgebruikte fietsroute tussen de wijken Schollevaar en Oostgaarde. We gaan de kruisingen en het omliggende groen verbeteren.

Verbeteren verkeersveiligheid kruisingen
Omwonenden en gebruikers ervaren de kruising van het Golfbaanpad met de ‘s-Gravenweg als een onoverzichtelijk en onaantrekkelijk verkeersknooppunt. Ook voor de kruising met de Bermweg is aandacht gevraagd, onder andere voor de steile helling en een verkeersveilige oversteek in relatie tot het vele doorgaand verkeer op de Bermweg.

Upgraden fiets- en voetpad en omliggend groen
Verbeteringen aan de kruisingen kunnen mogelijk in combinatie met aanpassingen in het omliggende groen. Hiermee worden de kansen benut om de route aantrekkelijker te maken. Ook wordt naar de kwaliteit van het asfalt van het fiets- en voetpad gekeken.

Toegang naar Schollebos
Via het Golfbaanpad kun je het Schollebos in fietsen. Wij hebben de ambitie om de toegangen naar het Schollebos te versterken. Vandaar gaan wij ook kijken naar de mogelijkheden om de toegang naar het Schollebos aantrekkelijker te maken.

Doe mee
In overleg met de bewoners, de fietsersbond en Stichting Natuurvrienden Capelle wordt een ontwerp met maatregelen uitgewerkt. Heeft u aandachtspunten of suggesties? Neem contact op met de projectleider via de contactgegevens, die onderaan deze pagina staan.

Voortgang
De gemeenteraad heeft op 13 november 2017 de gebiedsvisie Landelijk Capelle vastgesteld. Het verbeteren van het Golfbaanpad is één van de projecten waarvoor een budget beschikbaar is gesteld. Momenteel worden de kwaliteiten en aandachtspunten van het Golfbaanpad in beeld gebracht een schetsontwerp gemaakt.

Planning

Ontwerp uitwerken Voorbereiden en uitvoeren maatregelen

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten