Capelle aan den IJssel

Verbeteren fietsverbinding Wiekslag

Toekomstbeelden

Het Schollebos ligt relatief dichtbij de Wiekslag, het Amandelpark en het stadshart. De verbinding naar het Schollebos is echter niet overal even duidelijk. Om de fietsverbinding richting het Schollebos te verbeteren, maken we de fietsroute via de Wiekslag duidelijker door fietsstroken en routebordjes toe te voegen.

De fietsverbinding vormt, naast de routes richting de Hollandsche IJssel, één van de belangrijkste verbindingen tussen groene gebieden in Capelle.

Doe mee
We organiseren bewonersbijeenkomsten, waar bewoners inbreng hebben in de verandering van hun leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomsten worden de plannen en het mogelijk ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten maken we een voorlopig ontwerp.

Afhankelijk van de planning wordt vervolgens een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin kan men reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen worden uitgewerkt in het definitief ontwerp. Tijdens een laatste bijeenkomst gaan we met omwonenden in gesprek. We presenteren het definitief ontwerp en lichten onze keuzes toe. 

Voortgang
Er volgen nog bewonersbijeenkomsten voor het verbeteren fietsverbinding Wiekslag. Tijdens deze bijeenkomsten leggen we het voorlopig en het definitief ontwerp voor ter bespreking met direct omwonenden. Zodra hiervoor een datum bekend is, nodigen we de betrokkenen per brief uit.

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten