Capelle aan den IJssel

Veilige fietsroute 's-Gravenweg

De 's-Gravenweg veilig en fietsvriendelijk maken

De ’s-Gravenweg is een relatief smalle weg met veel fietsverkeer. Door het aanpassen van het wegprofiel in combinatie met het terugbrengen van historische bruggen, wordt deze route fietsvriendelijker en veiliger.

Op de ’s-Gravenweg wordt veel gefietst, zowel recreatief als fietsverkeer van en naar het werk, school of andere bestemmingen. De lange rechte stukken op de ’s-Gravenweg en de lage verkeersintensiteit zorgen er mede voor dat de snelheid van het autoverkeer hoger ligt dan wat maximaal is toegestaan, waardoor er een verkeersonveilige situatie ervaren wordt.

De eerste 2 opgaven die in de gebiedsvisie Landelijk Capelle genoemd worden zijn:

1. Laat meer Capellenaren genieten van natuur en historie
2. Zet in op fietsvriendelijke en veilige wegen in het landelijke gebied

Een van de projecten die uit de gebiedsvisie Landelijk Capelle is voortgekomen is het wegprofiel van de ’s-Gravenweg aanpassen en het terugbrengen van historische bruggen. Hierdoor wordt deze route fietsvriendelijker en veiliger. Door het hoogteverschil en een visuele versmalling van de bruggen wordt het autoverkeer geremd. De bruggetjes vormen een mooie onderbreking voor de lange rechte stukken in de ‘s-Gravenweg.

De ’s-Gravenweg moet een aantrekkelijke route voor fietsers zijn en blijven. Bij de realisatie wordt rekening gehouden met de bestaande constructie en de richtlijnen/aanbevelingen voor fietsstraten van CROW/Fietsberaad. De fietsroute over de ’s-Gravenweg maakt dan deel uit van een regionaal netwerk van fietsroutes tussen woon- en werkgebieden. Hier kun je vlot en veilig fietsen waardoor het een goed alternatief is voor woon-werkverkeer met de auto. In dit project wordt daarom samengewerkt met de provincie Zuid-Holland, de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag), de gemeenten Gouda, Zuidplas en Rotterdam en de Fietsersbond. 

Bijeenkomst donderdag 19 september
Op donderdagavond 19 september hebben we gepresenteerd hoe het nieuwe wegprofiel en de historische bruggen eruit kan komen te zien en zijn we hierover in gesprek gegaan. De presentatie en het sfeerverslag kunt uw downloaden op deze projectpagina.