Capelle aan den IJssel

Veilige fietsoversteekplaatsen Kapellekensbaan en Vlinderbaan

Verbeteren verkeersveiligheid

De fietsoversteekplaats van de Kapellekensbaan naar de Vlinderbaan wordt aangepast, zodat het voldoende breed is en daarmee veilig en overzichtelijk genoeg wordt vormgegeven.

Het project Verkeersveiligheid 50 km/h-wegen Schollevaar is gestart met een inventarisatiefase. In deze fase is de eerste bewonersbijeenkomst gehouden, met als doel om voorin het project de wijk te informeren en zoveel mogelijk informatie uit de wijk op te halen (ervaring, klachten, meldingen en ideeën over de verkeersveiligheid op de gebiedsontsluitingswegen).

Mogelijke maatregelen zijn geïnventariseerd, verkend en afgewogen. Dit heeft geresulteerd in een concept maatregelpakket. Dit voorgestelde maatregelpakket is tijdens een tweede bewonersbijeenkomst voorgelegd aan de wijk. Op basis van de input van de bewoners is het maatregelpakket bijgesteld van concept naar het definitieve voorstel.

Voortgang
Op 15 februari 2016 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden om bewoners te informeren en informatie op te halen. Op 30 juni 2016 vond een tweede bijeenkomst plaats. Daarin is het maatregelenpakket aan de bewoners voorgelegd. In het tweede kwartaal van 2017 is het definitief ontwerp door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Op dit moment worden de aanlegtekeningen opgesteld. We verwachten in 2019 en 2020 de werkzaamheden te gaan uitvoeren.

Planning

Voorbereiding De aanpassing van de oversteekplaats

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten