Capelle aan den IJssel

Transformaties

Een nieuwe kijk op kansen

Veel ontwikkelingen in Capelle betreffen transformaties. Een transformatie is een functiewijziging van een bestaand gebouw, niet passend binnen het vigerende bestemmingsplan. Zo kan een pand dat een kantoorfunctie heeft bijvoorbeeld gewijzigd worden naar een woon- of hotelfunctie. Voor het afwijken van het bestemmingsplan moet een planologische procedure worden doorlopen.

Van Transformatieleidraad 1.0 naar 2.0

In maart 2018 is transformatieleidraad 1.0 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Met deze leidraad gaven richting aan transformatieverzoeken. Veel partijen hebben gebruik gemaakt van de kans om lege kantoorgebouwen te transformeren naar appartementen en bijvoorbeeld zorgunits. In 2019 hebben de transformatieverzoeken geresulteerd in de oplevering van 271 woningen. 

Capelle kent een toegenomen vraag naar woningen. Daarnaast stonden veel kantoorpanden langere tijd leeg. Kansen werden gezien om kantoorpanden te transformeren naar woningen of andere functies. Samen met de Provincie en de MRDH bewaken we de ruimte voor werkgelegenheid. In transformatieleidraad 2.0 zijn de ambities aangescherpt en zetten wij in op een goede balans tussen bedrijfs- en kantoorpanden en transformatieverzoeken. 

Ambities Transformatieleidraad 2.0

Wij gaan graag het gesprek aan met initiatiefnemers. Wij vragen u rekening te houden met de volgende zes ambities:

  • Betrek de Capellenaar
  • Speel in op de woningbehoefte
  • Bouw duurzaam
  • Creëer een passende uitstraling
  • Zorg voor bereikbaarheid
  • Aandacht voor werkgelegenheid

Gerealiseerde transformatieprojecten

Lopende transformatieprojecten

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten