Capelle aan den IJssel

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs

(SHO)

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
Prettige leer- en werkomgeving
Goede spreiding en beperkte leegstand
Samenhang met gebiedsontwikkelingen

De komende jaren wordt er hard gewerkt aan de kwaliteit van de Capelse schoolgebouwen. Doel is om een prettige leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen en werknemers, waarbij wordt gestreefd naar een goede spreiding en beperkte leegstand van schoolgebouwen. In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) is de route uitgestippeld die moet leiden tot voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting. Soms ook in samenhang met vastgestelde en beoogde gebiedsontwikkelingen.

De Eben Haëzerschool krijgt een nieuw schoolgebouw. Tijdens de bouw van het nieuwe gebouw worden de leerlingen tijdelijk gehuisvest in een nieuw gebouw naast de Bouwsteen aan de Lijstersingel, dat na de meivakantie 2019 in gebruik genomen gaat worden.

Voor de nieuwe school wordt nieuwbouw gerealiseerd op de huidige locatie van de Capelse Schoolvereniging (CSV), aan de Alkenlaan 91 in Capelle aan den

IJssel. De Eben Haëzerschool en de Rehoboth school zullen gaan fuseren. De oplevering zal plaatsvinden in het schooljaar van 2021.

Meedenken over dit project?
Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten