Capelle aan den IJssel

Sporenbuurt-West

Wij investeren in uw wijk

Volgend jaar starten we met groot onderhoud in het uiterst westelijke gedeelte van de Sporenbuurt, Spoorlaan en Kopspoor. In april 2023 start Eneco met het vervangen van de stadswarmteleidingen. Daarna vervangt de gemeente de riolering.

Wat gaan we doen?

Allereerst beginnen we met het onderzoeken van het gebied. We gaan graven om de exacte ligging van kabels en leidingen te bepalen. Ook wordt gekeken naar de kwaliteit van de grond. De gemeente werkt nauw samen met energiebedrijf Eneco.

Eneco en de gemeente werken in aparte tijdsvakken. Deze werkzaamheden kunnen we niet gelijktijdig oppakken omdat het werk van Eneco heel specialistisch is. Hiervoor is een andere aannemer nodig. Daarnaast is het werktempo van de aanleg van de warmteleidingen lager dan de aanleg van riolering.

Naast het vervangen van de warmteleidingen en de riolering:

  • Leggen we een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aan. Dit houdt in dat de leiding in natte periodes het teveel aan water afvoert en in droge periodes geeft de leiding juist water af aan zijn omgeving. Zo houden we het grondwaterpeil in balans.
  • Hogen we de straat op. Hierbij gebruiken we zo veel mogelijk de bestaande stenen.
  • Vervangen we het asfalt in milieu- en onderhoudsvriendelijke betonklinkers.
  • Leggen we bredere parkeerplaatsen aan volgens de huidige normen.
  • Vervangen we de verlichting. We plaatsen hogere lichtmasten (daar waar nodig), vervangen kapotte lichtmasten en vervangen de lampen door duurzame ledverlichting.
  • Vernieuwen we het openbaar groen, inclusief het park bij de Spoorberm. Alle bomen laten we staan, tenzij een boom in de weg staat en daardoor de werkzaamheden teveel belemmert.

Planning

Eneco start met hun werkzaamheden in april 2023. Daarna voert de gemeente de onderhoudswerkzaamheden uit. We streven ernaar om vanaf oktober 2023 te starten. De werkzaamheden duren tot en met maart 2024.

Nu werken we aan een inrichtingsplan voor het openbare gebied. In het voorjaar van 2023 presenteren we het plan aan de betrokken bewoners tijdens een bewonersbijeenkomst. Zij worden via een brief uitgenodigd.

Planning

Werkzaamheden Eneco Werkzaamheden gemeente
Meer weten over dit project?
  • Marcel de Mooij - Gemeente Capelle aan den IJssel

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten