Capelle aan den IJssel

Sloop Lijstersingel

Sloop oud schoolgebouw De Bouwsteen is afgerond

18-11-2020 De sloop is afgerond. De aanleg van het nieuwe schoolplein aan de Lijstersingel start op 7 december 2020 en is naar verwachtinf eind januari 2021 klaar.

10-09-2020

In de nieuwsbrief van 18 augustus jl. bent u in gesteld om uw vragen telefonisch, per mail of in de bijeenkomst van 8 september jl. te stellen en uw zorgen te uiten.
Gezien de vragen en reacties die wij van u hebben ontvangen gaan wij er vanuit dat alle zorgen zijn weggenomen, en zal de sloop spoedig worden hervat. Hieronder vind u de afspraken en de voorwaarden waaronder de sloop verder gaat en de planning.
Afspraken, werkzaamheden en Planning
Op maandag 14 september a.s. worden de sloopwerkzaamheden hervat. Alle sloop- en afvoer werkzaamheden zullen plaatsvinden na schooltijd en op zaterdagen tot 20.00 uur ‘s avonds.

Meerdere keren per dag wordt er, door een onafhankelijke deskundige partij, onderzocht en gemeten of er geen asbestdeeltjes in de lucht of in de omgeving worden gevonden. Hier wordt dagelijks een rapport van gemaakt, als er interesse voor is delen wij die rapportages.

Voorafgaand en tijdens de sloop letten wij op onderwerpen die u belangrijk vindt voor uzelf en de omgeving. Bijvoorbeeld: de algehele veiligheid, de hekken, de bouw- en verkeersveiligheid.

Verwachte datum van oplevering sloop: 16 oktober

Aanleg nieuwe schoolplein
De aanleg van het nieuwe schoolplein gaat van start zodra de sloop helemaal is afgerond. Deze werkzaamheden nemen ongeveer 4 weken in beslag.

18-08-2020
Om overlast te voorkomen hebben wij u voor de zomervakantie geïnformeerd dat het oude schoolgebouw van de Bouwsteen in de zomervakantie zou worden gesloopt. Meteen na de sloop zou het nieuwe schoolplein worden aangelegd.

Tijdens de sloop van de school is opnieuw asbest aangetroffen, dit was helaas niet te voorzien in de eerdere onderzoeken. Hierdoor moet de aannemer voorzichtiger te werk gaan om de veiligheid van zijn medewerkers en de omgeving te kunnen garanderen. Omdat het opruimen (saneren) van asbest voorzichtig moet gebeuren kost dit veel tijd en daarom kan de oorspronkelijke planning helaas niet worden gehaald. Op dit moment wordt een draaiboek voor de verdere sanering en sloop opgesteld. Hieronder vindt u informatie over asbest, de planning van de sloop en de aanleg van het nieuwe schoolplein.

Wat is asbest?
Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Asbest is alleen schadelijk als je losse vezels inademt. Daarom wordt het asbest netjes gedemonteerd zodat er nauwelijks stofdeeltjes vrijkomen. In dit geval is er zogenoemde ‘’hecht gebonden asbest’’ gevonden, dat is asbest waarbij de vezels stevig aan elkaar vast zitten; gehecht zijn en laten dus geen vezels los. Het opruimen gebeurt allemaal volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM. Meer informatie kunt u vinden op www.rivm.nl.

Waarom zijn de asbest verwijderaars ingepakt in beschermende kleding?
Omdat de medewerker het asbest demonteren en dus heel dichtbij komen, bestaat er een risico dat er toch kleine stukjes asbest loskomen. Iemand die zijn hele werkzame leven veel asbestvezels inademt, loopt een groter risico om er ziek van te worden. Om die reden dragen zij beschermende kleding.

Wanneer is het risico klein?
In de buitenlucht komen kleine hoeveelheden asbestvezels voor. Iedereen ademt dus elke dag een beetje asbest in. Soms ademen we per ongeluk een korte tijd meer asbestvezels in. Bijvoorbeeld door een brand waarbij asbest vrijkomt, of door in en om het huis asbesthoudend materiaal te verwijderen of bewerken. Als je een korte tijd meer asbestvezels inademt, neemt de kans op het krijgen van asbestkanker niet of nauwelijks toe. De kans om kanker te krijgen door asbest hangt af van de hoeveelheid vezels die iemand inademt tijdens zijn leven. Een normale blootstelling is laag gedurende het hele leven en de kans op kanker door asbest is dan heel klein. Ook als iemand een keer wat meer vezels inademt blijft de kans op kanker door asbest klein, omdat de duur kort is en de totale blootstelling aan de vezels niet heel groot is. Het risico is dan laag.

Wanneer is het risico groot?
Iemand die vele jaren veel asbestvezels heeft ingeademd loopt een groot risico. Deze situatie kwam vooral vroeger bij bepaalde beroepen voor. Bijvoorbeeld bij bouwvakkers, timmermannen en in de installatietechniek en industrie. Er werd toen veel minder voorzichtig omgegaan met asbest dan tegenwoordig. Tegenwoordig zijn regels voor het werken met asbest heel streng. Er zit een lange tijd tussen het inademen van asbestvezels en het krijgen van kanker, gemiddeld ongeveer 40 jaar. Hierdoor neemt het aantal mensen met kanker door asbest nog steeds toe. Iemand die zijn hele werkzame leven veel asbestvezels inademt, loopt een groot risico op kanker door asbest.

Welke maatregelen nemen wij om de veiligheid van de omgeving te kunnen garanderen?
Het asbest is hecht gebonden en de aannemer houdt de delen die gesloopt worden ook nat met water, dit voorkomt dat er asbestdeeltjes in de lucht komen of dat de deeltjes weg kunnen waaien. Meerdere keren per dag wordt er, door een onafhankelijke deskundige partij, onderzocht en gemeten of er inderdaad geen asbestdeeltjes in de lucht of in de omgeving worden gevonden. Hier wordt dagelijks een rapport van gemaakt, als er interesse voor is delen wij die rapportages.

Voorafgaand en tijdens de sloop letten wij op onderwerpen die u belangrijk vindt voor uzelf en de omgeving. Bijvoorbeeld: de algehele veiligheid, de hekken, de bouw- en verkeersveiligheid en de planning.

Planning en werkzaamheden
Afgesproken is dat wij pas starten met de asbest saneringswerkzaamheden als alle veiligheidsmaatregelen helder en uitvoerbaar zijn en als alle betrokken partijen (omwonenden, leerkrachten, ouders en kinderen) in de gelegenheid zijn gesteld om vragen te stellen en zorgen te uiten.

Aanleg nieuwe schoolplein
De aanleg van het nieuwe schoolplein gaat van start zodra de sloop helemaal is afgerond. Deze werkzaamheden nemen ongeveer 4 weken in beslag.

Vragen of zorgen? Laat het ons weten!
We blijven ons inzetten om dat zo goed mogelijk te doen. Laat het ons weten als u vragen heeft of zich ergens zorgen om maakt. Zo helpen we elkaar.

Heeft u vragen en/of wilt u op de hoogte gehouden worden? Mail dan naar SHO.Ebenhaezer@capelleaandenijssel.nl of bel naar 010 2848256. Stel uw vraag en geef aan of u per mail op de hoogte gehouden wilt worden.
Op dinsdagavond 8 september vindt er een informatiebijeenkomst plaats, waarvoor enkelen zich hebben aangemeld om te worden bijgepraat in het gemeentehuis? De uitkomsten hiervan, samen met de beschikbare stukken (o.a. draaiboek) worden erna beschikbaar gesteld.

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten