Capelle aan den IJssel

rotondes 's Gravenland

Verbetering rotondes 's-Gravenland

Deze zomer is de gemeente gestart met werkzaamheden in uw wijk. Het werk is onderdeel van een onderhoudsproject dat tot het einde van het jaar in fases wordt uitgevoerd. Er worden drie rotondes vernieuwd. Hierdoor krijgt uw wijk een verbeterde uitstraling.

Om de werkzaamheden uit te voeren was het tijdelijk nodig om de tunnel af te sluiten. We begrijpen dat dit vervelend is.
Voorafgaand aan de werkzaamheden hebben wijkbewoners van ons een brief gehad om ze te informeren over de werkzaamheden. Er zijn verschillende werkzaamheden gecombineerd om extra overlast zo veel mogelijk te beperken.
Tijdens het project kan de impact van het werk wijzigen, waardoor er moet worden bijgestuurd om het beoogde resultaat te behalen. Voorafgaand aan de tijdelijke wegafsluiting zijn er verkeersborden geplaatst met daarop een vooraankondiging van de werkzaamheden.
De Schönberglaan is een belangrijke verkeersader, niet alleen voor plaatselijk verkeer. Door het tijdig plaatsen van de verkeersborden hebben we zo veel mogelijk mensen geprobeerd te informeren over de tijdelijke afsluiting.

Onze excuses voor het ongemak.

Vervangen van 3 rotondes

Op maandag 26 juli is de gemeente gestart met het vervangen van drie rotondes in 's-Gravenland. Inmiddels is het werk aan de rotondes klaar. Dit betreft de volgende rotondes:

  • Rotonde Schönberglaan – Monteverdistraat
  • Rotonde Schönberglaan -Paganinistraat
  • Rotonde Sibeliusweg – Puccinistraat

Naast de rotondes vervangen we ook het asfalt:

  • Op de Schönberglaan wordt het asfalt vervangen
  • In de tunnel van de Schönberglaan wordt het asfalt vervangen.

Vervolg werkzaamheden

Het onderhoud aan de fietspaden heeft voorbereiding nodig en vindt in oktober plaats. 

In de tunnelbak (ook wel Blinkerttunnel genoemd) blijft water staan. Hiervoor komt een oplossing. Een tijdsplanning hiervoor is nog niet bekend.

Hoe lang gaat het werk duren?

De onderhoudswerkzaamheden aan de fietspaden zijn in week 41 (11 – 15 oktober) gepland. De werkzaamheden duren 4 dagen. 

Meer informatie

We houden u via deze projectenpagina en/of brieven op de hoogte van de voortgang van het werk.

zijn jullie hier blij mee?

Downloads

Meer weten over dit project?