Capelle aan den IJssel

Roer - Barbizonlaan

Een levendig, bereikbaar en duurzaam werk-woongebied

Het gebied Roer-Barbizonlaan is een kantorenpark ten noorden van de A20, en daarmee het enige stukje Capelle aan den IJssel aan deze zijde. Op dit moment zijn er verschillende initiatieven om kantoren te transformeren naar woningen, of om sloop-nieuwbouw toe te passen. De eerste transformatie (Roer 288) is in mei 2019 opgeleverd, waardoor er momenteel 42 appartementen worden bewoond. Recent is een tweede transformatie opgeleverd (Roer 266) met nog eens 51 appartementen.

Omdat het aantal initiatieven toeneemt is een brede visie op de ontwikkeling van dit gebied noodzakelijk. Daarom gaan we aan de slag met een gebiedspaspoort. Daarvoor gaan we in gesprek met belanghebbenden en geïnteresseerden, om tot breed gedragen ambities en spelregels voor dit gebied te komen.

Op 14 juli 2020 heeft een digitale bewonersavond plaatsgevonden, waarbij bewoners zijn meegenomen in de historie van de locatie en hen tegelijkertijd is gevraagd mee te denken over de toekomst van het gebied Roer-Barbizon. De presentatie nog eens bekijken? Dan kunt u onderaan deze pagina de presentatie downloaden. 

Op 15 september 2020 is een concept-gebiedspaspoort aan de gemeenteraad voorgelegd. Er bleek  weinig discussie over de globale lijnen van het paspoort. Wel miste het concept-gebiedspaspoort volgens de gemeenteraad op een aantal aspecten enige ‘stevigheid’, door onder meer het nog niet beschikbaar hebben van onderzoeksresultaten (denk aan: verkeersontsluiting) en een financiële onderbouwing van de ambities.

Daarom wordt er nu gewerkt aan die extra stevigheid. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten én met de inbreng opgehaald tijdens een bewonersavond op 25 maart 2021, verwachten wij in 2021 een aangepast concept-gebiedspaspoort ter inzage te kunnen leggen.

Planning

Gesprekken met belanghebbenden Concept-gebiedspaspoort opstellen Concept-gebiedspaspoort ter inzage Vaststelling definitief gebiedspaspoort [beoogd]

Downloads

Meer weten over dit project?