Capelle aan den IJssel

Rioolvervanging Van Maerlantpark

Project gereed!

In de voorgaande jaren heeft de gemeente al een deel van het Van Maerlantpark vernieuwd. Het laatste deel van de riolering in het Van Maerlantpark is in 2018 vervangen. Daarbij is ook een gecombineerd hemelwater- en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier kan het stelsel voldoende hemelwater afvoeren naar de singel.

De straat is opgehoogd en de verharding is vervangen. Er is een aangepast verlichtingsplan gemaakt. Daar waar nodig, zijn lichtmasten vervangen/verplaatst. Ook is de beplanting vervangen. Bomen met een slechte vitaliteit zijn gerooid en zo veel mogelijk vervangen door een duurzamere soort.

Voortgang
Eind 2016 is de voorbereiding van het project opgestart. NUTS-bedrijven hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt kabels en leidingen te vernieuwen en/of te vervangen. Het project is eind 2018 afgerond.

Meedenken over dit project?

Planning

Voorbereiding project Werkzaamheden NUTS-bedrijven Uitvoering gemeente

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten