Capelle aan den IJssel

Parkrand Fascinatio

Versterken groene beleving

We gaan een park aanleggen langs de randen van de wijk Fascinatio. De gemeenteraad heeft afgelopen december budget vrijgemaakt voor de aanleg van de ‘basisvariant’: een wandelpad in het talud van metro in ten noorden van de wijk en het afmaken van het wandelpad langs de Abram van Rijckevorselweg ten zuiden van de wijk.

Opdracht

Voor de wijk Fascinatio is het Ruimtelijk Toekomstperspectief (RTPF) in december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit RTPF wordt een doorkijkje gegeven naar de wijk in 2030 en welke acties er ondernomen (moeten) worden om dit te bereiken. Eén van deze acties is het versterken van de groene beleving en dan met name het uitwerken van een voorstel voor de invulling van een groene parkrand. Er is € 400.000,- beschikbaar om de basisrand te realiseren. 

Bewonersavond woensdag 13 april 2022

Op 13 april 2022 was er een bewonersavond in het Huis van de Wijk. Op deze avond is een schetsontwerp gepresenteerd en konden aanwezigen ideeën aandragen die we mogelijk kunnen meenemen in een nadere uitwerking van het ontwerp. Onder aan deze pagina kunt u de presentatie  downloaden maar ook het document met alle gestelde vragen en de daarbij horende antwoorden. 

Vanuit de wijk zijn al de nodige wensen om het park verder in te vullen. Op dit moment ontbreken daar de benodigde financiële middelen voor. Wij willen echter wel graag de wensen bespreken, zodat we budget kunnen aanvragen bij de gemeenteraad voor een gedragen hoogwaardigere variant. Uiteraard kunnen we op dit moment nog niets beloven over een toekomstige budgettoekenning van de raad.

Werkgroep 

Voor de nadere uitwerking van zowel de basis als de hoogwaardigere variant, wordt een werkgroep van wijkbewoners opgericht. Deze werkgroep wordt intensiever betrokken bij de uitwerking van het ontwerp. Tijdens de bewonersavond zijn er zo'n achttien aanmeldingen binnengekomen voor de werkgroep. Deze bewoners zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst met betrekking tot de verdere uitwerking van de Parkrand op 1 juni. Mocht u zich willen aansluiten bij deze werkgroep, stuur dan een mail naar de projectleider.

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten