Capelle aan den IJssel

Parkeerregulering Fascinatio

Parkeeroverlast

In delen van Fascinatio wordt door bewoners parkeeroverlast ervaren; op drukke momenten is de parkeerdruk zo hoog dat bewoners niet in hun eigen straat kunnen parkeren. De gemeente deed hier in 2018 en 2019 onderzoek naar en daaruit blijkt dat dit overdag wordt veroorzaakt door werknemers en bezoekers van bedrijven aan de Fascinatio Boulevard, die in de woonwijk parkeren.

We zien ook dat de afgelopen periode (corona) anders is dan de periode daarvoor. Er wordt veel thuis in plaats van op kantoor gewerkt. Daardoor treedt op dit moment niet de overlast op waarvan voor corona wel sprake was.

De gemeente kreeg afgelopen jaren klachten en meldingen uit Fascinatio over de parkeeroverlast en het verzoek om hier iets aan te doen. De gemeente heeft besloten om de mogelijkheid van parkeerregulering in de woonwijk, om de parkeeroverlast tegen te gaan, nader te verkennen. Dit is ook opgenomen in het eind 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Ruimtelijke Toekomstperspectief (RTP) Fascinatio.

Er zijn verschillende vormen van parkeerregulering; betaald parkeren, vergunningshoudersparkeren en een blauwe zone. Iedere vorm heeft zijn eigen voor- en nadelen. Daarnaast spelen andere vragen, zoals de dagen en tijden waarop regulering nodig zou zijn, in welke delen van de wijk dit aan de orde zou kunnen zijn en hoe wordt omgegaan met de woonkavels aan de Fascinatio Boulevard.

De gemeente verkent de mogelijkheden van parkeerregulering graag samen met de wijk. Dat gebeurt op twee manieren:

  • Er is een werkgroep waarin vertegenwoordiging van de gemeente, bewoners, het dagelijks bestuur van het Wijk Overleg Platform (WOP), de Stichting Wijkbelangen Fascinatio (SWF), Opgaveteam Mobiliteit, bedrijven en scholen samenwerken om goed in beeld te brengen wat er speelt in de wijk met betrekking tot parkeren, welke mogelijke vormen van parkeerregulering er zijn en welke keuzes aan de orde zijn in het geval van parkeerregulering. En deze werkgroep denkt na over de manier waarop de hele wijk kan worden betrokken in de keuzes over mogelijke parkeerregulering.
  • Een voorwaarde voor het invoeren van parkeerregulering is dat hiervoor genoeg draagvlak aanwezig is onder de bewoners van Fascinatio. De werkgroep werkt aan een voorstel voor een onderzoek waarmee we het draagvlak voor parkeerregulering onder alle bewoners van de wijk goed in beeld kunnen brengen. Als het draagvlakonderzoek wordt uitgevoerd, wordt hierover breed gecommuniceerd, zodat we zoveel mogelijk bewoners van Fascinatio bereiken. Planning: maart – april 2022. De  uitkomsten van het onderzoek zullen sterk bepalend zijn voor het vervolg en het besluit over mogelijke parkeerregulering dat uiteindelijk aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

De verslagen van de bijeenkomsten van de werkgroep en de presentaties die zijn gebruikt tijdens deze bijeenkomsten treft u op deze website.

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten