Capelle aan den IJssel

Nieuwbouw Roer

Een nieuw appartementencomplex naast een transformatie

Aan het Roer, nabij een te transformeren kantoorpand, staat een nieuwbouwontwikkeling gepland. Het appartementencomplex bevat 25 woningen met een gemiddelde oppervlakte van 78 m2 en daarmee geschikt voor starters en tweepersoonshuishoudens. Het gebouw wordt vier lagen hoog.

Op 16 juni 2019 is door Arcom Partners B.V. namens Verdouw advies een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor de realisatie van een woongebouw met 25 appartementen aan het Roer nabij Barbizonlaan 1. Op 31 oktober 2019 hebben wij op hetzelfde perceel een omgevingsvergunning verleend voor het transformeren van een bestaand kantoorgebouw naar 54 appartementen aan de Barbizonlaan 1.

Op 7 maart 2019 zijn de omwonenden en omliggende bedrijven door middel van een informatieavond over de plannen aan zowel Barbizonlaan 1 als het Roer geïnformeerd. Hieronder vindt u de panelen die op deze informatieavond getoond zijn.

Op 14 mei jl. is specifiek voor dit woningbouwproject een tweede digitale informatieavond gehouden. Hieronder vindt u de presentatie van de avond en de vragen (voorzien van een ambtelijke reactie) die op en na die avond zijn gesteld. 

Op 2 juni jl. heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de realisatie van 25 appartementen aan het Roer. Vervolgens hebben vanaf 11 juni 2020 tot en met 22 juli 2020 het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het Ontwerpbesluit hogere grenswaarden met de bijbehorende stukken voor zienswijzen voor iedereen ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn zienswijzen ingekomen. Deze gaven geen aanleiding om het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning aan te passen. 

De gemeenteraad heeft vervolgens in de vergadering van 29 september jl. besloten om een definitieve verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor de realisatie van de 25 beoogde appartementen. Het besluit omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en het besluit hogere grenswaarden liggen met de bijbehorende stukken vanaf donderdag 15 oktober 2020 tot en met woensdag 25 november 2020 ter inzage in de hal in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. De ruimtelijke onderbouwing kunt u vinden via deze link.

Binnen de bovengenoemde termijn van zes weken (15 oktober tot en met 25 november 2020) kunnen belanghebbenden beroep indienen tegen het hogere waardenbesluit en het besluit omgevingsvergunning. Meer informatie hierover vindt u in de publicatie (Staatscourant) die u hieronder terugvindt.

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten