Capelle aan den IJssel

Nieuwbouw Roer

Een nieuw appartementencomplex naast een transformatie

Aan het Roer, nabij een te transformeren kantoorpand, staat een nieuwbouw ontwikkeling gepland. Het appartementencomplex bevat 25 woningen met een gemiddelde oppervlakte van 78 m2. en daarmee geschikt voor starters en tweepersoonshuishoudens. Het gebouw wordt vier lagen hoog.

Op 16 juni 2019 is door Arcom Partners B.V. namens Verdouw advies een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor de realisatie van een woongebouw met 25 appartementen aan het Roer nabij Barbizonlaan 1. Op 31 oktober 2019 hebben wij op hetzelfde perceel een omgevingsvergunning verleend voor het transformeren van een bestaand kantoorgebouw naar 54 appartementen aan de Barbizonlaan 1.

Op 7 maart 2019 zijn de omwonenden en omliggende bedrijven door middel van een informatieavond over de plannen aan zowel Barbizonlaan 1 als het Roer geïnformeerd. Hieronder vindt u de panelen die op deze informatieavond getoond zijn.

Op 14 mei a.s. om 19.30 uur wordt specifiek voor dit woningbouwproject een tweede informatieavond gehouden. Als u deze avond wilt bijwonen kunt een mail sturen naar inloopavond@arcombv.nl met daarbij de volgende gegevens:
- Onderwerp: aanmelding digitale inloopavond nieuwbouw Roer, Capelle aan den IJssel
- Naam
- Adres
- Postcode / Woonplaats

Binnenkort zal (na afgifte van de zogenaamde ontwerpverklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad) de planologische procedure starten om de ontwikkeling mogelijk te maken. Op dat moment zal het plan voor iedereen voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd en kan iedereen eventueel een zienswijze indienen. Deze tervisielegging wordt gepubliceerd in de IJssel- en Lekstreek, de Staatscourant en de gemeentelijke website. Ook wordt de ontwerpverklaring van geen bedenkingen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl gezet.

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten