Capelle aan den IJssel

Nieuwbouw Roer

Een nieuw appartementencomplex naast een transformatie

Aan het Roer, nabij een te transformeren kantoorpand, staat een nieuwbouw ontwikkeling gepland. Het appartementencomplex bevat 25 woningen met een gemiddelde oppervlakte van 78 m2. en daarmee geschikt voor starters en tweepersoonshuishoudens. Het gebouw wordt vier lagen hoog.

Op 16 juni 2019 is door Arcom Partners B.V. namens Verdouw advies een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor de realisatie van een woongebouw met 25 appartementen aan het Roer nabij Barbizonlaan 1. Op 31 oktober 2019 hebben wij op hetzelfde perceel een omgevingsvergunning verleend voor het transformeren van een bestaand kantoorgebouw naar 54 appartementen aan de Barbizonlaan 1.

Op 7 maart 2019 zijn de omwonenden en omliggende bedrijven door middel van een informatieavond over de plannen aan zowel Barbizonlaan 1 als het Roer geïnformeerd. Hieronder vindt u de panelen die op deze informatieavond getoond zijn.

Op 14 mei a.s. om 19.30 uur is specifiek voor dit woningbouwproject een tweede digitale informatieavond gehouden. Hieronder vindt u de presentatie van de avond en de vragen (voorzien van een ambtelijke reactie) die op en na die avond zijn gesteld. 

Op 2 juni jl. heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de realisatie van 25 appartementen aan het Roer. Dit betekent dat de planologische procedure binnenkort wordt opgestart met het ter visie leggen van de stukken.

Deze tervisielegging wordt gepubliceerd in de IJssel- en Lekstreek, de Staatscourant en de gemeentelijke website.

Van 11 juni 2020 tot en met 22 juli 2020 liggen het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het Ontwerpbesluit hogere grenswaarden met de bijbehorende stukken ter inzage in de hal in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. Ook op digitale wijze (via deze webpagina en via de website www.ruimtelijkeplannen.nl) kunt de stukken inzien. De ruimtelijke onderbouwing kunt u vinden via deze link.

Binnen de bovengenoemde termijn van zes weken (11 juni tot en met 22 juli 2020) kan:

• iedereen zijn of haar zienswijze omtrent het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders;

• een belanghebbende zijn of haar zienswijze omtrent het Ontwerpbesluit hogere waarden geluid indienen bij het college van burgemeester en wethouders;

• iedereen zijn of haar zienswijze omtrent de Ontwerpverklaring van geen bedenkingen indienen bij de gemeenteraad.

U kunt een zienswijze indienen door:

1. Het contactformulier op www.capelleaandenijssel.nl in te vullen (vindplaats: via de bekendmaking van woensdag 10 juni 2020) onder vermelding van: project ‘Nieuwbouw 25 appartementen Roer”.

2. Het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, onder vermelding van: project “Nieuwbouw 25 appartementen Roer”.

3. Het mondeling geven van een zienswijze. Hiervoor maakt u vanaf donderdag 11 juni 2020 een afspraak met mevrouw C. van Hemert, telefoonnummer (010) 2848762, e-mail: c.van.hemert@capelleaandenijssel.nl

Downloads

Meer weten over dit project?

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten